Pacemaker

Een pacemaker is ervoor om een te laag hartritme te voorkomen en om een eventuele geleidingsstoornis te verbeteren.

Een pacemaker is een klein apparaatje met een of twee draden die naar het hart gaan om ervoor te zorgen dat het hartritme wordt bewaakt.

Hoe verloopt een implantatie van een pacemaker?

De implantatie vindt plaats in ons ziekenhuis op de hartkatheterisatie kamer. Het is een kort ziekenhuisbezoek van één tot twee dagen. De implantatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen.

Afbeelding 2

Wat gebeurt er na de implantatie van de pacemaker?

Na de implantatie mag u de dag erna naar huis. U krijgt de dag na de implantatie, of dezelfde dag nog, een pacemakercontrole van de hartstimulatie specialist. Als erna de controle goed is, mag u in principe naar huis. U krijgt nog een voorlichtingsfolder mee naar huis waarin u bijvoorbeeld over de nazorg kunt lezen. De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep. De pacemaker controle is in principe twee tot drie maanden na de implantatie. Daarna vindt de controle jaarlijks plaats indien u verder geen klachten heeft.
 

Is er voorbereiding nodig voor de opname voor implantatie van een pacemaker?

Als u poliklinisch wordt geholpen, wordt u gebeld door de afdeling planning. Zij bepalen met u de dag van uw implantatie.De opname vindt meestal een dag ervoor plaats. Vindt de implantatie in de ochtend plaats, dan krijgt u een licht ontbijt. Als het in de middag is, krijgt u een lichte lunch. Uw medicijnen mogen met water ingenomen worden. Als de implantatie in de ochtend is, dan worden de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex), na het plaatsen van de pacemaker ingenomen. Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team hartfunctieafdeling.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.