Breuk van de oogkas

Het oog wordt goed beschermd: aan de voorzijde door de oogleden en aan de andere kanten door de botten van de oogkas (orbita).

Een breuk van een van de botten van de oogkas wordt ook wel orbitafractuur of een 'blow-outfractuur' genoemd. Bij het onderzoek en de behandeling werken de oogarts, orthoptist, kaakchirurg en KNO-arts samen.

Klachten / symptomen breuk oogkas

De ernst van het letsel is afhankelijk van de kracht waarmee het letsel werd opgelopen. De schade kan variëren van een oppervlakkige verwonding en een gevoelig oog tot aanzienlijke schade met een blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. De belangrijkste verschijnselen zijn:

  • dubbelzien of scheelzien
  • asymmetrie van het gezicht
  • verminderde gezichtsscherpte.

Oorzaken breuk oogkas

  • Een stomptrauma, zoals een vuistslag of squashbal tegen het oog
  • Een (verkeers)ongeval.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.