Zoeken

249 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken Sportmedisch onderzoek en begeleiding na corona Sportmedisch onderzoek voor mensen met restklachten COVID-19. Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en nu nog last hebben van vermoeidheid,

Onderzoeken

Onderzoeken Spleetlamponderzoek Een spleetlamponderzoek is een onderzoek van het oog dat de oogarts uitvoert met een microscoop. Omdat met de spleetlamp bijna het hele oog onderzocht kan worden, zal u

Onderzoeken

Onderzoeken Spirometrie Een spirometrie is een longfunctieonderzoek. Bij een spirometrie meet de arts of u wel of geen luchtwegvernauwing heeft. Hiervoor kijkt de arts naar hoeveel lucht u in één seco

Onderzoeken

Onderzoeken RS-sneltest Dit is een sneltest die aantoont of uw kind het RS-virus heeft. Om snel te kunnen vaststellen of uw kind het RS-virus . heeft, kan een sneltest worden gedaan. Hierdoor wordt he

Onderzoeken

Onderzoeken Stemonderzoek Bij een stemonderzoek brengt de logopedist uw stem in kaart. U krijgt dit onderzoek als u stemproblemen heeft. Bij een stemonderzoek wordt het volgende gedaan en onderzocht:

Onderzoeken

Onderzoeken EEG, Elektro-encefalogram bij kinderen Doel van het EEG (elektro-encephalogram) is het meten van de elektrische activiteit van de hersenen. Afdeling Klinische neurofysiologie Afspraak make

Onderzoeken

Onderzoeken EEG, Elektro-encefalogram Een EEG (elektro-encephalografie) is een klinisch neurofysiologisch onderzoek. Het doel van een EEG is het meten van de elektrische activiteit van de hersenen. He

Onderzoeken

Onderzoeken Enkel-armindexmeting Een enkel-armindexmeting is een echo-onderzoek van de bloedvaten in uw benen. Hiermee wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden. Afdeling Klinische neurofy

Onderzoeken

Onderzoeken Echoscopische ultrasonografie (Eus-fna) Een echoscopische ultrasonografie is een inwendige echo van de ruimte tussen de longen in de borstkas. Deze ruimte wordt ook wel het mediastinum gen

Onderzoeken

Onderzoeken BAEP U krijgt een brainstem auditory evoked potential onderzoek (BAEP). Met dit onderzoek worden de reacties van de gehoorzenuw en de hersenen door middel van geluidsprikkels onderzocht. H

Onderzoeken

Onderzoeken Tremorregistratie Met dit onderzoek worden onwillekeurige bewegingen van de spieren gemeten. U krijgt een tremorregistratie. Hiermee wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw klachten te k

Onderzoeken

Onderzoeken Zenuwvezellaagonderzoek (GDX) Dit is een onderzoek van de zenuwvezels in het netvlies (GDX). U krijgt een GDX als een arts vermoedt dat u glaucoom heeft of daar in de toekomst last van kun

Onderzoeken

Onderzoeken Whole Body Plethysmografie (bodybox) Een Whole Body Plethysmografie is een longfunctieonderzoek. Bij dit onderzoek kijkt de arts naar de weerstand van de luchtwegen en de inhoud van de lon

Onderzoeken

Onderzoeken Single fiber EMG Dit is een onderzoek waarbij de overgang van de zenuw naar de spier onderzocht wordt. Een single fiber EMG is een elektromyogram. Meestal wordt dit gedaan bij een spier ro

Onderzoeken

Onderzoeken Structureel echoscopisch onderzoek Met de 20 weken echo kan een echoscopist aangeboren afwijkingen ontdekken bij het kind. Elke zwangere vrouw krijgt tijdens haar zwangerschap een Structur

Onderzoeken

Onderzoeken Combinatietest Hiermee kan het risico worden ingeschat of een kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft. Elke zwangere vrouw kan in het begin van haar zwangerschap een comb

Onderzoeken

Onderzoeken NIPT De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. De test is onderdeel van de prenatale screening . Elke zwangere vrouw kan vanaf 11 weken zwangerschap een NIPT laten verrichten. In h

Onderzoeken

Onderzoeken Fixatie-disparatieonderzoek Met het fixatie-disparatieonderzoek maakt de orthoptist afwijkingen in de samenwerking tussen de ogen zichtbaar ( fixatie-disparatie ). Afdeling Oogkliniek Afsp

Onderzoeken

Onderzoeken Kunstlensmeting Tijdens deze meting wordt de lengte van uw oog vastgesteld en de kromming van het hoornvlies (de cornea). Een kunstlensmeting wordt ook wel biometrie genoemd. Als er beslot

Onderzoeken

Onderzoeken Anel-test Dit is een test om te zien of uw traanweg doorgankelijk is. U krijgt een Anel-test wanneer de oogarts vermoedt dat uw traanweg(en) niet goed doorgankelijk zijn. Afdeling Oogklini