Wetenschapsfonds CWZ

Het Wetenschapsfonds bevordert wetenschappelijk onderzoek in CWZ met subsidies en vergoedingen voor CWZ-geïnitieerde onderzoeken. Jaarlijks zijn er subsidierondes waarbij CWZ-geïnitieerde onderzoeken in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast worden kleine vergoedingen beschikbaar gesteld voor CWZ-onderzoekers.

Het Wetenschapsfond is in 2019 opgericht ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in CWZ. Het fonds wordt betaald door CWZ, de MSB's Jonkerbosch en Cardiologie en het Wetenschapscentrum. Vanuit het fonds worden kleine vergoedingen en beloningen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek door (beginnende) CWZ-onderzoekers, zoals promovendi, A(N)IOS, verpleegkundigen of paramedici. Het gaat dan om bijvoorbeeld een beloning voor de publicatie van een wetenschappelijk artikel, financiële ondersteuning voor een congresbezoek of promotie en een tegemoetkoming voor het publiceren van een open acces publicatie of opleidingskosten tot research verpleegkundige.

Interne subsidierondes voor onderzoek

Daarnaast zijn er per jaar 2 interne subsidierondes waarbij CWZ-geïnitieerde onderzoeksprojecten ingediend kunnen worden. De best beoordeelden komen in aanmerking voor subsidie. Sinds eind 2020 is daaraan een aparte ronde voor onderzoek door verpleegkundigen en paramedicitoegevoegd om dit onderzoek extra te ondersteunen.

Al 42 projecten gefinancierd

In totaal is inmiddels 560.000 euro subsidie toegekend aan 42 projecten.

Wetenschapsfonds helpt onderzoekers vooruit

Patholoog Heidi Küsters-Vandevelde ontving in 2021 een financiering voor haar onderzoek naar een zeldzame variant van baarmoederkanker. 'Als patholoog ben ik vooral bezig met diagnostiek, dit onderzoek doen mijn collega en ik in onze eigen tijd. Zonder de financiering hadden we dit niet kunnen doen, dus ik ben hartstikke blij met deze ondersteuning omdat ik met dit onderzoek de zorg vooruit kan brengen.' 
Ook het onderzoek van kinderverpleegkundigen Jikke Stevens en Esmée van Beek over het ‘worried sign’, dat later de CWZ wetenschapsprijs 2022 won, kreeg een subsidie uit het Wetenschapsfonds.
Een ander mooi voorbeeld van een CWZ-onderzoek dat kon starten na een financiële bijdrage van het Wetenschapsfonds is een onderzoek naar gebruik van virtual reality (VR) voor pijnbestrijding tijdens een kijkonderzoek van de maag.

Beoordeling van de aanvragen

De aanvragen die binnenkomen voor de interne subsidieronde worden beoordeeld en gehonoreerd door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De  CWO bestaat uit specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici. Zij beoordelen de aanvragen op wetenschappelijke waarde, klinische en maatschappelijke relevantie, methodiek, haalbaarheid en of het onderzoek voldoende aansluit bij de strategische ambities en speerpunten van CWZ.