Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ opent acute opname afdeling

13 februari 2020

Veel patiënten die ná de spoedeisende hulp moeten worden opgenomen, gaan binnenkort naar deze AOA.

Verpleegafdeling | CWZ Nijmegen

Veel patiënten die ná de spoedeisende hulp moeten worden opgenomen in CWZ, gaan binnenkort  niet meteen naar een gewone verpleegafdeling, maar naar een nieuwe afdeling: de acute opname afdeling (AOA). Hierdoor kunnen zij de spoedeisende hulp sneller verlaten. Bovendien geeft het rust op de andere verpleegafdelingen, omdat daar geen opnames meer plaatsvinden in de avond en nacht. De AOA opent op 5 maart met 15-20 bedden en zal doorgroeien naar 24 bedden. Verpleegkundigen die deze groei mede mogelijk willen maken, zijn van harte welkom! 

Prettiger omgeving voor patiënten

‘De AOA is voor patiënten een veel prettigere omgeving dan een spoedeisende hulp. Het is er rustiger en er zijn de voorzieningen die elke verpleegafdeling heeft, zoals roomservice en douches. Bovendien is de AOA erop ingericht om 24/7 mensen op te nemen. Daardoor hoeven de andere verpleegafdelingen straks geen patiënten meer op te nemen in de avond en nacht’, aldus Tom Sprong internist/infectioloog en medisch manager van de AOA.

Verbeteren spoedzorgketen en een aantrekkelijke werkplek

Met de komst van de AOA verbetert de doorstroom van patiënten vanuit de spoedeisende hulp. Dit verbetert de spoedzorgketen in de hele regio, waarin CWZ een belangrijke rol speelt.

Eerste diagnose

‘Het is de bedoeling dat patiënten naar de acute opname afdeling (AOA) komen met een eerste diagnose van de spoedeisende hulp’, vertelt Tom Sprong,. ‘Ze verblijven hier maximaal 48 uur. De nadruk ligt op het starten van een behandeling, bijvoorbeeld bij infecties, en op verdere onderzoeken. Vanuit de AOA gaan patiënten ofwel naar huis of naar vervolgzorg buiten het ziekenhuis, ofwel naar een reguliere verpleegafdeling van CWZ. Op de AOA zal veel aandacht zijn voor een goede overdracht.’

Longgeneeskunde, interne geneeskunde en MDL

De AOA is bedoeld voor de spoedpatiënten van de specialismen longgeneeskunde, interne geneeskunde en maag-darm-leverziekten (MDL). Op de AOA kan snel verdere diagnostiek en behandeling ingezet worden.

Tot maart opvang winterpiek

Elk jaar komen er in de winterperiode meer patiënten CWZ binnen via de spoedeisende hulp. Dit zijn vooral patiënten met longproblemen, patiënten voor interne geneeskunde en grieppatiënten in geval van een griepgolf. Tot maart worden deze patiënten opgevangen op de AOA-locatie. Vanaf maart zal de afdeling als volwaardige AOA gaan functioneren.

AOA’s in Nederland

In steeds meer ziekenhuizen komt er een acute opname afdeling. De ervaringen in het land leren dat de komst van een AOA in een ziekenhuis positief is voor patiënten én voor medewerkers. De zorg op een AOA is helemaal toegespitst op patiënten die onverwachts moeten worden opgenomen, met passende zorg voor de acute fase en snelle diagnostiek. Dat maakt een AOA ook voor medewerkers een interessante plek om te werken, die tevens perspectief biedt voor een verdere specialisatie.