E-health

E-health maakt zorg op afstand mogelijk. Chronisch zieke mensen kunnen door nieuwe technieken bijvoorbeeld thuis hun gezondheid monitoren. Nieuwe communicatiemiddelen maken het overleg met zorgverleners in de regio veel gemakkelijker.

Minder verwijzingen door teleconsult

Door teleconsult hoeft huisarts minder te verwijzen naar CWZ en krijgen patiënten toch specialistische expertise. Teleconsultatie >

Teledermatologie is succes

Veel mensen met huidklachten blijven bij huisarts dankzij teleconsult. Teledermatologie >

Wondzorg via beeldbellen

Tijdens de wondverzorging bij een cliënt thuis overlegt de verpleegkundig specialist wondzorg van de thuiszorg via een beeldverbinding met het ziekenhuis. Wondzorg via beeldbellen >

Digitale uitwisseling rondom medicatie

CWZ voldoet als één van de eerste ziekenhuizen aan eisen digitale uitwisseling rondom medicatie Digitale uitwisseling medicatie >

Zorgverlenersportaal

Via het zorgverlenersportaal kunnen huisartsen inzage krijgen in gedeelten van het CWZ-patiëntendossier van hun eigen patiënten. Zorgverlenersportaal >

CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek

Dit zijn voorbeelden van onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te geven: als het kan bij hen thuis, bij de huisarts, in het verpleeghuis of op een buitenpoli van CWZ. Ons streven is alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Daarvoor werken we nauw samen met zorgpartners in de regio en maken we gebruik van e-health innovaties.