PET/CT-scan van de hersenen

Bij dit onderzoek van de hersenen worden een PET-scan en een CT-scan gecombineerd.

Deze scans vullen elkaar aan. Een CT-scan maakt met foto's een dwarsdoorsnede van uw lichaam, waardoor het als een soort 'plakje' te zien is. Een PET-scan laat zien of er een verlaagde suikerstofwisseling is. Door deze combinatie is onder andere dementie op te sporen.

Het kan zijn dat er na de PET/CT-scan nog een aanvullende CT-scan gemaakt wordt. Daarbij wordt er meestal een röntgencontrastvloeistof bij u ingespoten.

Toon meer

Hoe verloopt een PET/CT-scan van de hersenen?

 • U neemt plaats in een comfortabele stoel.
 • De laborant brengt een infuusnaaldje in uw arm. Via het naaldje neemt de laborant een beetje bloed af om uw bloedsuikerwaarde te bepalen.
 • Hierna wordt het licht in de kamer gedimd.
 • Na een wachttijd van 15 minuten, waarin u zo stil mogelijk blijf liggen, spuit de laborant een radioactieve vloeistof in.
 • De vloeistof heeft 30 minuten nodig om door uw hersenen opgenomen te worden.
 • Het is belangrijk dat u tijdens deze 30 minuten zo stil mogelijk blijft liggen en dat u niet praat. U krijgt een noodbel in de hand en de laborant verlaat de kamer. De laborant kan u via een camera blijven zien.
 • Na 30 minuten stuurt de laborant u naar het toilet om te plassen.
 • Dan neemt de laborant u mee naar de ruimte met de PET/CT-scan.
 • U ligt op uw rug, op het bed van de PET/CT-scan met uw hoofd in een steun.
 • De laborant verlaat de ruimte en ziet u door het raam en hoort u via de intercom.
 • Het is belangrijk dat u tijdens de PET/CT-scan heel stil blijft liggen. De scan duurt ongeveer 15 minuten.
 • Na ongeveer 10 minuten heeft de laborant de scan bekeken en krijgt u te horen of het onderzoek klaar is.

Hoe bereidt u zich voor op een PET/CT-scan van de hersenen?

Bij dit onderzoek hoort een voorbereiding. Deze voorbereiding is te vinden in de folder hieronder.

Waar vindt een PET/CT-scan van de hersenen plaats?

Een PET/CT-scan vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.