Wordt mijn zorg vergoed?

Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de kwaliteit en hoeveelheid zorg die een zorgverzekeraar bij een ziekenhuis inkoopt en tegen welke prijs. Hier vindt u meer informatie over zorgverzekeraars en polissen.

Wordt mijn zorg vergoed?

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat alle zorg wordt vergoed. Zo heeft iedereen vanaf 1 januari 2023 een eigen risico van minimaal 385 euro. Hoeveel en welke zorg daarna wordt vergoed, hangt af van uw polis en uw zorgverzekeraar. Wilt u weten of uw zorg in CWZ wordt vergoed? Controleer vóórdat uw behandeling in CWZ start of dit zo is aan hand van de volgende stappen. Zo komt u niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Wegwijzer zorgverzekering kiezen

Stap 1: Heeft uw zorgverzekeraar een contract met CWZ?

Zorgverzekeraars moesten hun (potentiële) verzekerden uiterlijk 12 november 2022 informeren over de premiestelling, de polissen en welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2023. In het verlengde hiervan informeert CWZ u graag over de stand van zaken met betrekking tot contractafspraken met de diverse zorgverzekeraars.

Situatie 1 december:

Met Zorg en Zekerheid heeft CWZ al afspraken voor 2023. Alle patiënten die bij deze zorgverzekeraar verzekerd zijn, krijgen hun zorg bij CWZ vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat u heeft afgesloten. Daarnaast moet u eerst altijd uw eigen risico betalen bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Met alle andere verzekeraars is CWZ op dit moment nog in gesprek over een contract voor 2023. Dat geldt zowel voor de medisch specialistische zorg als zorg door de PAAZ. Het zijn lastige onderhandelingen dit jaar in verband met de kostenstijgingen waarmee we ook als ziekenhuizen te maken hebben.  Het kan dus langer duren dan normaal voordat we tot overeenstemming komen en een contract sluiten.

In het overzicht hieronder ziet u wat de stand van zaken is per zorgverzekeraar en welke voornaamste labels onder de verschillende zorgverzekeraars vallen en of de zorg vergoed wordt. De kleurcodering geeft aan waar we staan. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Bent u verzekerd bij een verzekeraar waarmee CWZ nog in onderhandeling is over 2023 en wilt u weten wat dit voor de vergoeding van uw behandeling in CWZ betekent? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Medisch specialistische en trombosezorg (status 1 december 2022)

Psychiatrische zorg PAAZ (status 1 december 2022)

Stap 2: Vergoedt uw polis alle zorgkosten in CWZ?

Voor de aanvullende verzekering bestaan verschillende soorten polissen waaruit u kunt kiezen. Niet alle polissen bieden vrije artsenkeuze of vergoeden alle behandelingen. Vraag daarom altijd bij de zorgverzekeraar die de polis aanbied, of uw zorg wordt vergoed.

Natura polis
Heeft u een natura polis? Dan is het belangrijk om vooraf te checken of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met CWZ. Is er een contract, dan declareert CWZ de kosten direct bij uw verzekeraar. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met CWZ? Dan moet u de rekening eerst zelf betalen en de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Na het indienen van de declaratie krijgt u niet altijd de volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de polisvoorwaarden.

Restitutie polis
Met een restitutie polis maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of zorgverlener u kiest. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. U betaalt zelf de behandeling en declareert vervolgens de rekening bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt een duurdere behandeling, zoals een verblijf in een ziekenhuis, wel direct verrekend.

Budgetpolis of selectief polis
Let goed op met een budgetpolis of selectieve polis. Deze hebben woorden als 'Basis Budget', of 'Selectief' achter de polisnaam. Deze polissen zijn een afgeslankte variant van de naturapolis. Ze zijn goedkoper, maar hebben een aantal nadelen. Is er voor de budgetpolis géén contract met CWZ afgesloten, dan betaalt u een groot gedeelte van de zorg zelf. Is er wel een contract, dan worden vaak niet alle behandelingen vergoed.

Voor de volgende polissen is er in 2022 géén contract met CWZ en wordt de zorg niet volledig vergoed:

  • EUCARE Basisverzekering Natura Select
  • ZieZo Selectief polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Studenten Goed Verzekerd Basis Budget
  • Pro Life: Principe Polis Budget

Wilt u niet voor vervelende financiële verrassingen komen te staan, vraag met een budgetpolis dan altijd bij uw zorgverzekeraar of deze uw behandeling in CWZ vergoedt. Doe dit voordat u de eerste afspraak maakt en kosten heeft gemaakt in CWZ. Vergoedt uw verzekering de zorg niet, dan kunt u nog naar een ander ziekenhuis.

Wilt u een budgetpolis afsluiten voor 2022? Vraag dan altijd na bij uw zorgverzekeraar of deze in 2022 uw behandeling in CWZ vergoedt.

Stap 3: Valt de behandeling onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering?

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed uit deze basisverzekering. Jaarlijks stelt de overheid vast welke zorg onder de basiszorg valt. Kijk op deze site voor een overzicht. Zorg die niet onder de basiszorg valt, wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Zonder aanvullende verzekering betaalt u die zorg zelf.

Stap 4: Wanneer is de behandeling gestart?

Een behandeling start bij de eerste afspraak op de polikliniek. De kosten voor de reguliere DBC (eerste 90 DBC-dagen) worden afgewikkeld op de polis die u op dat moment heeft. Ook als de DBC doorloopt in het volgende kalenderjaar en u van zorgverzekeraar of polis bent gewisseld.

 

Video: hoe werkt marktwerking in de zorg?