Schildwachtklieroperatie

Een schildwachtklier operatie is een onderzoek om te kijken of er kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren.

Met de schildwachtklierprocedure maakt de arts de schildwachtklier zichtbaar en verwijdert deze. De schildwachtklierprocedure wordt soms gedaan bij borstkanker en huidkanker.

Wat is de schildwachtklier?
De schildwachtklier is de eerste lymfeklier die bij een kankergezwel uitzaaiingen bevat. Het kankergezwel is verbonden met deze lymfeklier. Als er kankercellen van het gezwel losraken komen deze dus als eerste in de schildwachtklier terecht. Pas daarna komen ze in de andere lymfeklieren.Het is niet zo dat de schildwacht hier fungeert als een filter waar kankercellen worden tegengehouden alvorens ze in de rest van het lichaam terechtkomen. Kankercellen kunnen ook uitzaaien via de bloedbaan. De schildwacht hier hoeft niet per se aangetast te zijn om uitzaaiingen elders te krijgen. De schildwacht hier dient enkel als een vroegtijdig signaal voor de behandelaar om te zien wat de kans op uitzaaiingen verderop is.

Toon meer

Hoe verloopt een schildwachtklier operatie?

Eerst krijgt u een injectie met radioactieve stof
De radioactieve stof is niet gevaarlijk voor uzelf en anderen. Daarna maakt de arts röntgenfoto’s van u. Dit wordt ook wel een scintigrafie of lymfeklier scan genoemd. De vloeistof stroomt van de injectieplaats naar de schildwachtklier. Op de foto's is te zien in welk gebied de schildwachtklier zit. De arts markeert deze plek met een stift. Het nemen van de foto's duurt ongeveer een half uur. Dit onderzoek kan u zien als een soort routeplanner waarbij de weg naar de klier wordt uitgezet. Een klier die oplicht met radioactieve vloeistof, hoeft hierom geen tumor te bevatten.

Later op de dag of de volgende dag wordt u geopereerd
Direct voor de operatie spuit de chirurg soms nog een beetje blauwe inkt om het gezwel of op de plaats waar het gezwel heeft gezeten. Ook deze kleurstof stroomt naar de schildwachtklier. Deze kleurt nu blauw en is ook nog steeds radioactief. De chirurg herkent de schildwachtklier nu goed en haalt de schildwachtklier weg. De klier gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Daar kijkt de laborant of er kankercellen in de klier zitten. De chirurg kan na afloop van de operatie dus geen informatie geven over het al of niet aanwezig zijn van kankercellen in de lymfeklier. Deze uitslag wordt pas enkele dagen tot meer dan een week na de operatie met u besproken.

Bijwerkingen/complicaties
Mogelijke bijwerkingen van de schildwachtklier operatie zijn een zwelling of verharding onder het litteken, pijn, gedeeltelijke gevoelloosheid in een gebied in de buurt, na bloeding, ontsteking of lymfe vocht lekkage. Al deze mogelijke complicaties zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Schildwachtklier met kankercellen
Zitten er in de schildwachtklier kankercellen, dan haalt de chirurg ook de overige lymfeklieren uit de oksel of de lies weg. Deze operatie, ook wel klier dissectie genoemd, gebeurt pas in een volgende operatie, nadat met u op de polikliniek uitgebreid de uitslag van de schildwachtklier is besproken. De patholoog onderzoekt de klieren stuk voor stuk onder de microscoop. De kans dat er dan in méér lymfeklieren uitzaaiingen zitten, is ongeveer 40%. De uitslag van de lymfeklier dissectie krijgt u weer op de polikliniek na 10-14 dagen. Aan de hand daarvan kan verdere behandeling besproken worden.

Schildwachtklier zonder kankercellen
Zijn er geen kankercellen in de schildwachtklier, dan hoeft de chirurg andere lymfeklieren niet weg te halen. Bij een schone schildwachtklier weet u helaas niet helemaal zeker dat u geen uitzaaiingen hebt. Zoals bij elk ander onderzoek heeft ook dit onderzoek beperkingen. Er is een kleine kans dat uitzaaiingen zich bevinden in een andere lymfeklier dan de schildwachtklier. De kans dat deze uitzaaiingen alsnog voor problemen zorgen is dan weer heel klein. Dit is wel de reden dat ook na een schone schildwacht klier het geopereerde gebied met zorg wordt onderzocht in de maanden tot jaren na de operatie.

Waar vindt een schildwachtklier operatie plaats?

De schildwacht klier operatie gebeurt doorgaans in samenhang met het heruitsnijden van reeds eerder ontdekte huidkanker of samen met het wegnemen van de borsttumor. Dit gaat onder algemene of regionale narcose op de operatiekamer. Er hoeft, met uitzondering van de inspuiting van reduktige stof en de scan, geen bijzondere voorbereiding. De operatie kan in dagbehandeling gebeuren, zoniet kan u de volgende dag huiswaarts en, mits lichte beperking, zelfstandig dagelijkse taken uitvoeren.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.