S-ICD

Een S-ICD is een behandeling van een levensbedreigende ritmestoornis of een hartstilstand (plotse hartdood).

S-ICD staat voor subcutane inwendige defibrillator. Deze past levensreddende defibrillatie (elektrische shocks) toe als zich een ernstige ritmestoornis voordoet. Voordeel van dit systeem is dat er geen draden nodig zijn via de ader naar het hart, zoals bij een normale ICD.

Hoe verloopt het inbrengen van een S-ICD?

Opname

  • U wordt 1 tot 2 dagen opgenomen.
  • U krijgt u een telefoontje van de afdeling planning. Samen bepaalt u de dag van opname.
  • De opname vindt meestal een dag voor de ingreep plaats.
  • Gebeurt het in ochtend, dan krijgt u een licht ontbijt. Gebeurt het in de middag, dan krijgt u een lichte lunch.
  • Uw medicijnen mag u met water innemen.
  • Als de implantatie in de ochtend is, neemt u de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex) na het  plaatsen van de S-ICD in.
  • Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.

Implantatie
De implantatie vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer. De implantatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen.

Na de implantatie
U mag de dag erna naar huis. U krijgt de dag na de implantatie of dezelfde dag nog een S-ICD controle van de hartstimulatie specialist. Als de controle goed is, mag u in principe naar huis. U krijgt een voorlichtingsfolder mee naar huis met informatie over nazorg. De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep. Wanneer de S-ICD controle  plaatsvindt, is afhankelijk van de reden voor het implanteren van de S-ICD gaat krijgen. Daarna vindt de controle halfjaarlijks plaats als u verder geen klachten heeft.

Waar vindt de implantatie van de S-ICD plaats?

Dat gebeurt op de hartkatheterisatiekamer door een cardioloog. U wordt opgenomen op de verpleegafdeling cardiologie.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.