Kijkoperatie (laparoscopie)

Bij een kijkoperatie (laparoscopie) gebeurt de operatie door kleine gaatjes in plaats van één grote snee.

De chirurg voert de operatie uit met behulp van een camera en een tv-scherm. Hierop bekijkt hij wat hij doet. Het is dus letterlijk een ‘kijk’ operatie.

Hierdoor kan de chirurg heel goed alle details zien en wordt de operatie nauwkeurig uitgevoerd. Een laparoscopie heeft hetzelfde doel als een 'gewone' of ‘open’ operatie: het weghalen van een ziek orgaan of het herstellen van een probleem.

Voordelen van een kijkoperatie:

  • minder bloedverlies
  • belangrijke structuren, zoals zenuwen, blijven heel
  • er is minder narcose nodig
  • er zijn minder pijnstillers nodig
  • u herstelt snel, hebt minder pijn en verblijft dus korter in het ziekenhuis.
Toon meer

Hoe verloopt een kijkoperatie?

Een kijkoperatie gebeurt altijd onder narcose (algehele verdoving). De chirurg maakt meestal een sneetje van ongeveer 1 cm in de onderrand van de navel en brengt door dat sneetje de laparoscoop (kijkbuis) in de buik en sluit deze aan op een videocamera. Afhankelijk van het type operatie worden nog meerdere instrumenten in de buikholte ingebracht via kleine sneetjes op diverse plaatsen.

Waar vindt een kijkoperatie plaats?

Alle (kijk)operaties vinden plaats in de operatiekamer.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.