Eierstokkankerbehandeling

De behandeling van eierstokkanker bestaat altijd uit twee delen: een operatie en chemotherapie.

Hoe verloopt de behandeling bij eierstokkanker?

Operatie in een vroeg stadium
Dan wordt er vaak een stadieringsoperatie gedaan om het stadium van de ziekte vast te stellen. Hierbij verwijdert de gynaecoloog de eierstokken, baarmoeder en het grote inwendige vetschort (ook wel omentum genoemd).

Operatie als de ziekte zich door de hele buikholte heeft uitgebreid
Dan neemt de gynaecoloog zo veel mogelijk tumorweefsel weg. Deze operatie wordt een debulking genoemd.

Chemotherapie
Soms wordt ervoor gekozen om eerst chemotherapie te geven. Daarna volgen een debulkingsoperatie en nog aanvullende kuren chemotherapie om de schade die een operatie kan opleveren te beperken. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.