Nazorgpoli IC

Een opname op de intensive care (IC) is ingrijpend. Regelmatig komt het voor dat iemand klachten overhoudt aan een IC-opname, die zowel lichamelijk, cognitief als psychisch kunnen zijn.

Deze klachten kunnen lang aanhouden en u beperken in uw dagelijks functioneren. Mensen geven aan ‘niet meer de oude’ te zijn en niet meer precies te weten wat er is gebeurd.

Voor wie is de nazorgpoli IC bedoeld?
Als u langer dan 3 dagen opgenomen bent geweest op de afdeling intensive care (IC) kunt u gebruik maken van ons nazorgtraject

Wie kunt u tegenkomen op de nazorgpoli IC?

 • IC-verpleegkundige
 • Intensivist
 • Fysiotherapeut
 • Klinisch psycholoog
Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 79 28
Dinsdag
8.30 - 12.00 uur
Op alle overige dagen kunt u de voicemail inspreken
Nazorgpoli IC C28

Werkwijze

 • De IC-verpleegkundige belt 6 tot 8 weken na uw ontslag.
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek op de nazorgpoli IC.
 • U krijgt een vragenlijst toegestuurd.
 • Deze vult u 2 weken voor uw afspraak in via MijnCWZ.
 • De ingevulde vragenlijst nemen we tijdens de afspraak met u door.
 • We bespreken wat er is gebeurd tijdens de IC-opname, hoe u dit heeft ervaren en of u hieraan mogelijk lichamelijke, cognitieve en/of psychische klachten heeft overgehouden.
 • De geplande controle afspraak bij de behandelend specialist blijft staan.
 • Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan naar de IC via 024 3657928. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

*We werken tijdelijk samen met Radboud UMC aan een MiCare studie. Daarom is de werkwijze tijdelijk mogelijk veranderd. Voor patiënten die meedoen aan de studie worden de vragenlijsten digitaal aangeleverd.

Op de nazorgpoli IC

 • Neem uw legitimatiebewijs mee.
 • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt vanzelf geroepen.
 • Het is mogelijk om samen met de IC-verpleegkundige de IC te bezoeken*.

*Het is niet altijd mogelijk om de IC te bezoeken. Overleg dit met de IC-verpleegkundige. 

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.