Depressie bij ouderen

Een depressie is somberheid die langdurig aanwezig is en niet zomaar weer overgaat.

Ouderen met een depressie voelen zich met name vaak lusteloos en ervaren minder plezier en belangstelling voor hun omgeving.

Zij hebben vaak flinke geheugenklachten of lichamelijke klachten als teken van de depressie. Hierdoor wordt een depressie soms moeilijker herkend of aangezien voor een andere ziekte.

Depressie is een ziekte die goed kan worden behandeld. Een combinatie van persoonlijke begeleiding, medicatie en geleidelijk weer actief worden kan goed helpen.

Oorzaken
Een depressie ontstaat vaak door een combinatie van oorzaken. Hoe meer oorzaken er samenkomen in iemand, hoe groter de kans dat die persoon een depressie krijgt. Mogelijke oorzaken zijn:

 • lichamelijke ziekten of handicaps
 • persoonlijkheidsfactoren
 • verlieservaringen
 • medicatie kan een depressie uitlokken
 • erfelijkheid.

Speciale vormen van dementie

 • de dysthyme stoornis
 • een winter (seizoens)depressie
 • gestoorde rouwreactie
 • vasculaire depressie en/of depressie na een CVA / beroerte
 • mensen met een bipolaire stoornis hebben perioden waarin ze depressief zijn.
Toon meer

Klachten / symptomen van een depressie bij ouderen

 • erg somber of lusteloos zijn
 • niet meer geinteresseerd kunnen zijn, of kunnen genieten
 • lichamelijke klachten zoals hartkloppingen en pijn
 • verandering in eetlust of gewicht
 • problemen met in- of doorslapen
 • problemen met onthouden, moeite met concentreren
 • vermoeidheid, geen energie hebben, tot niets komen
 • veranderd gedrag: veel klagen, rusteloos zijn en snel boos raken
 • een schuldgevoel hebben en/of het gevoel niets waard te zijn
 • doodsgedachten of de wens om het leven te beëindigden

Waarom naar CWZ met een depressie?

Onderzoek en behandeling worden volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt. Aandacht voor de patiënt staat centraal. De manier van werken houdt rekening met wat de patiënt qua belasting aankan. Tijdens elke behandeling of opname zijn de medewerkers geriatrie, zowel klinisch geriaters als verpleegkundigen, laagdrempelig voor alle afdelingen bereikbaar. Zowel tijdens een opname als een polibezoek kunnen de medewerkers geriatrie op verzoek meedenken en mee behandelen.

Folder