Zorgtraject baarmoederkanker

Hier vindt u informatie over het zorgtraject baarmoederkanker.

Wat is baarmoederkanker

Baarmoederkanker is een kwaadaardige afwijking die ontstaat in de baarmoeder. Deze ziekte wordt ook wel een endometriumcarcinoom genoemd. Voor meer informatie zie baarmoederkanker.

Doorloop de stappen van het zorgtraject

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden.

Eerste afspraak

Uw eerste bezoek aan de gynaecoloog zal plaats vinden op de polikliniek gynaecologie

 • U maakt kennis met uw behandelend gynaecoloog
 • U krijgt informatie en er volgt verder onderzoek

Onderzoek

Afhankelijk van uw situatie zijn er de volgende onderzoeken:

 • lichamelijk onderzoek: onderzoek van het lichaam op de polikliniek 
 • inwendig onderzoek
 • bloedonderzoek: Voor een bloedonderzoek prikt een arts of verpleegkundige wat bloed bij u. Het bloed wordt naar het laboratorium gebracht en daar onderzocht
 • echoscopie: Met een echo kan de arts zien waarom u bepaalde klachten heeft
 • microcurettage: Microcurettage is onderzoek van het slijmvlies van de baarmoeder
 • hysteroscopie: Bij een diagnostische hysteroscopie kijkt de gynaecoloog met een kijkbuis via de vagina naar de binnenkant van de baarmoeder

Tweede afspraak

 • Afspraak met gynaecoloog voor de uitslagen van de onderzoeken en/of weefsel
 • U ontvangt informatie over baarmoederkanker
 • Als u het wilt maakt u alvast kennis met de oncologieverpleegkundige

Onderzoek na diagnose

 • Eventueel CT-scan:  Als uw CA-125 verhoogd is en/of het afgenomen weefsel een agressiever type kwaadaardigheid laat zien, dan volgt er een CT-scan van uw longen en buik

Uitslag en behandelplan

 • Zodra alle onderzoeken zijn afgerond ontvangt u van uw behandeld gynaecoloog een behandelplan op maat. Er wordt rekening gehouden met uw ziektegeschiedenis, algehele conditie en wensen ten aanzien van een behandeling. Het is prettig als u uw partner of iemand anders meeneemt naar dit gesprek.
 • Krijgt u een operatie, dan heeft u ook een intakegesprek met de oncologieverpleegkundige. Zij geeft u meer informatie over baarmoederkanker, de operatie, opname en nazorg.

Behandeling

 • Kijkoperatie bij een afwijking aan de baarmoeder
 • Operatie bij een afwijking aan de eierstokken, eierstokanker of baarmoederkanker
 • Bestraling: Bij bestraling gebruikt de arts radioactieve straling om een ziekte te genezen of te remmen. Dit kan zowel inwendig als uitwendige bestraling zijn
 • Chemotherapie: Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen via de bloedbaan

Nazorg

Als u de behandeling heeft afgerond komt u 5 jaar lang in aanmerking voor follow-up. Hierbij komt u de eerste twee jaar om de 3 á 4 maanden op controle, daarna worden de controles minder.De controle bestaat uit inwendig en uitwendig onderzoek en op indicatie kunnen er aanvullende onderzoeken plaatsvinden. 

Leefstijl adviezen bij/na baarmoederkanker

Ieder jaar krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Een diagnose die een enorme impact heeft op uw leven en op het leven van uw naasten. Preventie is van groot belang. Er kunnen helaas geen garanties worden gegeven dat door leefstijl aanpassingen er een leven zonder kanker is. Er is wel een mogelijkheid om de kans op kanker of de terugkeer daarvan mogelijk te verkleinen. Door toepassing van een gezonde leefstijl- en omgevingsinterventies.
De leefstijl gerelateerde risicofactoren bij baarmoederkanker zijn overgewicht en onvoldoende bewegen.

De gynaecologen en oncologieverpleegkundigen op de polikliniek besteden aandacht aan uw leefstijl. En samen kijken we naar interventie mogelijkheden nadat u de behandeling bij baarmoederkanker heeft afgerond.

Meer informatie over een gezond gewicht en meer bewegen vindt u in de brochure Na kanker. Aan de slag met gezonde voeding en leefstijl van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Meer informatie

Multidisciplinair overleg, MDO
Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten elke dinsdag bijeen tijdens het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met de medisch specialisten uit het Radboud UMC. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies.
Betrokken specialisten zijn; gynaecologen, radiologen, pathologen, internist-oncologen en radiotherapeuten.

Combinatie van behandelingen
Veel mensen met baarmoederkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

 • de kenmerken van de tumor
 • het stadium van de ziekte
 • uw leeftijd

Mensen betrekken bij de zorg
CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren.

Huisarts goed geïnformeerd
De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd. Bijvoorbeeld als u de diagnose baarmoederkanker krijgt. Of als het behandelplan vast staat. Na de eerste chemokuur, de operatie of na het zorggesprek.

Spanning en onzekerheid
Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Het kan helpen als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren. Die informatie krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er daarom gerust naar op de afdelingen waar de verschillende onderzoeken plaatsvinden. U kunt ook altijd terecht bij uw aanspreekpunt.

Gynaecologen

Oncologie verpleegkundigen
De oncologieverpleegkundigen zijn het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Zij geven voorlichting, regelen afspraken en doen nazorg en staat open voor uw vragen.

Vast aanspreekpunt
Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de oncologieverpleegkundige. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Zij geven voorlichting, regelen afspraken en doen nazorg. 

Bereikbaar op dinsdag van 9:00 tot 16:30 uur. Telefoonnummer 024 365 88 89