Patiënten informatie dossier gebroken heup

U bent opgenomen in CWZ omdat uw heup gebroken is. De behandelend arts heeft met u besproken dat een operatie nodig is. Een dergelijke operatie is geen kleinigheid en de revalidatie vraagt veel van u en uw familie. Op deze pagina is alle informatie te vinden over de gebroken heup.

Inleiding

Tijdens de opname in CWZ wordt u en uw familie geïnformeerd over het vervolgtraject na opname in CWZ. Hiervoor werken wij samen met Herstelhotel (ZZG), Waelwick (Zorggroep Maas & Waal), Lingehof (Zinzia Zorggroep), Residentie Mariëndaal (Dores Herstelzorg), Kalorama en diverse thuiszorgorganisaties. Meer informatie hierover vindt u op deze webpagina.

U krijgt tijdens deze opname en de periode erna erg veel informatie. Het is daarom belangrijk dat u een vaste contactpersoon of begeleider heeft die ook op de hoogte is van alle informatie en het traject.

De artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeren u zo goed mogelijk. Omdat het om veel en vaak nieuwe informatie gaat, is het niet eenvoudig om alles in een keer te onthouden. Daarom kunnen u en uw begeleider (familie) alles hier nog eens rustig nalezen.

Voor elke patiënt is de situatie weer anders.  U krijgt van de verpleegkundig specialist alle informatie die u nodig heeft.

Een goede voorbereiding

Hulpmiddelen om u goed voor te bereiden

Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen. Het is daarom belangrijk om met uw zorgverlener te bespreken wat u belangrijk vindt. Zo kunt u de mogelijkheden beter vergelijken en samen beslissen wat het beste past bij uw situatie.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw gesprek, hebben we hieronder een aantal hulpmiddelen in het kort beschreven. Meer informatie over elk hulpmiddel leest u hierna.

3 goede vragen:
zelf de regie in de spreekkamer De 3 goede vragen helpen u te kiezen welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past. Dit hangt namelijk van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Meer over 3 goede vragen

MijnCWZ: uw gegevens, voorbereidingen en afspraakdetails
In MijnCWZ vindt u al uw medische gegevens, kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener en ziet u alle informatie over uw afspraak. Hier zet de zorgverlener ook belangrijke informatie voor u klaar, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Dit zijn bijvoorbeeld folders, notities of vragenlijsten.

Meer over MijnCWZ

CWZ Zorgapp: alles wat u moet weten in één app
De gratis app 'CWZ Zorgapp' geeft u alle belangrijke informatie over uw operatie, onderzoek of behandeling in CWZ. Zo heeft u alle informatie altijd bij de hand en kunt u zich goed voorbereiden. De app stuurt u berichten en herinneringen op het moment dat bepaalde informatie voor u belangrijk is.

Meer over de CWZ Zorgapp

Gesprektips voor in de spreekkamer

U heeft vast veel vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. De volgende gesprektips kunnen u helpen tijdens het gesprek met uw arts:

  • Schrijf uw vragen op en neem deze mee op papier.
  • Schrijf de antwoorden op of neem het gesprek op om thuis rustig te kunnen nalezen of afluisteren.
  • Neem iemand mee, samen hoor je meer dan alleen. • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Geef aan als u ergens over twijfelt.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen.

Zo kunt u samen met uw arts of verpleegkundige nagaan of u het begrepen heeft.

Meer over gesprekstips

Wat neemt u mee tijdens uw opname?

  • Medicijnen (graag in origineel doosje en genoeg voor de eerste dag)
  • Stevige schoenen (liefst instappers)
  • Eventuele vragen/onduidelijkheden

Meer informatie over ziekenhuisopname

De operatie

Alles over de operatie

‘Een goed begin is het halve werk’ geldt ook voor een heupoperatie die met spoed moet worden uitgevoerd. Een goede voorbereiding zal zeker bijdragen aan een vlot herstel. In de folder 'Gebroken heup' kunt u lezen over de operatie, de opname in het ziekenhuis, de revalidatieafdelingen van het verpleeghuis en adviezen voor de herstelperiode thuis. We raden u aan om deze folder goed te bewaren zodat u het kunt gebruiken als naslagwerk.

Folder: Gebroken heup

Verdoving (anesthesie)

U krijgt, in overleg met uw behandelend arts, een operatie in CWZ. Bij een operatie komt er veel op u af. Daarom hebben wij de belangrijkste punten samengevat. Wij raden u aan de folder goed door te lezen. Heeft u nog vragen na het lezen van de folder? Neem dan contact op met de afdeling anesthesie.

Folder: Verdoving (anesthesie) bij volwassenen

Doorliggen voorkomen

Bij een opname op de verpleegafdeling van CWZ bespreekt de verpleegkundige met u de eventuele risico’s op doorliggen. In de folder wordt beschreven wat u zelf kunt doen om doorliggen te voorkomen.

Folder: Doorliggen voorkomen

Na de operatie

Oefeningen na een gebroken heup

Bekijk hier hoe u de oefeningen kunt uitvoeren (met afbeeldingen) 

Oefeningen spelen een belangrijke rol binnen de therapie. Daarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk herstel van de heupfunctie. Het effect van de therapie is mede afhankelijk van de mate waarin u zelf een actieve bijdrage levert. Het is belangrijk dat u regelmatig oefent, overeenkomstig de instructies van de fysiotherapeut.

De beschreven oefeningen zijn bedoeld als ruggensteuntje bij het onthouden van de oefeningen die de fysiotherapeut met u heeft doorgenomen. Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief met nieuwe oefeningen begint.

Doe alleen de oefeningen die met u besproken zijn. Bij het oefenen mag u enige rek, trek en druk voelen en er mag gerust vermoeidheid optreden. Forceer echter nooit. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt de fysiotherapeutische behandeling, bij een fysiotherapeut bij u in de buurt of in het verpleeghuis, voortgezet tot de volgende poliklinische controle bij uw behandelend arts.

Vallen in en rond huis voorkomen

Een valpartij is snel gebeurd. De gevolgen beperken zich vaak tot schaafwonden of blauwe plekken maar hebben bij ouderen vaak een ernstige impact op hun levenskwaliteit. 1 op de 3 thuiswonende ouderen valt minstens 1 keer per jaar. Door onder andere het huis op een veilige manier in te richten kan het risico op valpartijen verminderd worden. En hoe ouder u wordt, hoe meer risico u loopt op ongevallen. In de folder vindt u informatie over het risico op vallen en wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Folder: Vallen in en rond huis voorkomen

Professionele zorg na ziekenhuisbezoek

Het is mogelijk dat u na uw medische behandeling in ons ziekenhuis nog zorg nodig heeft. De arts of de verpleegkundige heeft dit met u besproken. Heeft u professionele zorg nodig, misschien meer dan uw familie of vrienden kunnen bieden? In de folder 'Professionele zorg nodig na ziekenhuisbezoek?' leest u wat u zelf kunt doen en wat het transferpunt voor u kan betekenen.

Folder: Professionele hulp nodig na ziekenhuisbezoek
Folder: Mantelaar

Opname in een verpleeghuis

U bent opgenomen op een verpleegafdeling in CWZ. Het kan zijn dat uw arts heeft vastgesteld dat u geen medische zorg meer nodig heeft. U kunt (nog) niet naar huis en wordt opgenomen in een andere zorginstelling. De folder 'Niet terug naar huis na opname in CWZ' geeft u informatie over wat uw arts en uw verpleegkundige met u hebben besproken.

Folder: Niet terug naar huis na opname in CWZ

Meer informatie

Goed eten en drinken in CWZ

Als u de laatste maand(en) onbedoeld bent afgevallen en/of een verminderde eetlust heeft (gehad) kan het zijn dat u risico loopt op een slechte voedingstoestand of dat u een slechte voedingstoestand heeft. Om uw voedingstoestand te verbeteren krijgt u in het ziekenhuis optimale voeding aangeboden. Wat dit inhoudt, leest u in de folder 'Goed eten en drinken in CWZ'.

Folder: Goed eten en drinken in CWZ

Botontkalking

In Nederland hebben ongeveer 850.000 mensen osteoporose. Osteoporose komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Veel mensen weten niet dat zij osteoporose hebben, omdat dit niet bij hen is onderzocht. Het is verstandig om osteoporose zo snel mogelijk te ontdekken. Met de juiste aanpak kunnen we het risico op nieuwe botbreuken verkleinen. Lees hierover mee in onze folder.

Folder: Botontkalking

 

Delier

Bij uw partner of familielid kan er sprake van een delier of acute verwardheid zijn. In deze folder kunt u lezen wat een delier is en waar de behandeling uit bestaat. Daarnaast staat beschreven wat u voor uw partner of familielid kunt doen. Vanwege de leesbaarheid wordt in de folder de term ‘familielid’ gebruikt. Hiermee wordt natuurlijk ook ‘partner’ of ‘vriend(in)’ bedoeld. Daar waar ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.

Folder: Delier