Teleconsultatie

Door teleconsultatie krijgt de huisarts advies op afstand van de medisch specialist. Dat maakt het mogelijk om om de patiënt zonder verwijzing in de eerste lijn te begeleiden/behandelen.

Wat is teleconsultatie?

Voor een aantal aandoeningen is het mogelijk om de medisch specialist online te consulteren. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies. Dit verloopt via ZorgDomein.

Wanneer teleconsulatie?

Teleconsulten kunt u inzetten bij twijfel over de noodzaak van een verwijzing. Bijvoorbeeld als u de kans op een ernstige aandoening laag inschat, maar dit toch wilt uitsluiten. Of als u verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten.  Het teleconsult is geschikt voor generieke vragen. U krijgt in principe binnen 3 werkdagen antwoord.

Voordelen van teleconsultatie

  • Teleconsultatie maakt het de huisarts mogelijk om de patiënt in de eerste lijn te begeleiden/behandelen zonder verwijzing maar wel met ondersteuning van een specialist.
  • Zo krijgt de patiënt zorg dicht bij huis en hoeft hij/zij het eigen risico van de zorgverzekering niet aan te spreken.
  • Om het leereffect van teleconsultatie te vergroten organiseert CWZ bijscholingen, feedbacksessies en/of spiegelbijeenkomsten. organiseren. 
  • De poliklinieken blijven beter toegankelijk voor patiënten met tweedelijns problematiek.

Vergoeding teleconsult

De vergoeding voor een teleconsult is structureel geregeld met de zorgverzekeraars.

Video over teleconsultatie