Zorgdomein

Om zorgtrajecten efficiënt en correct te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werkt CWZ met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein.

Verwijzen via ZorgDomein zorgt voor een soepel verwijstraject dankzij duidelijke communicatie en een goede afstemming tussen verwijzer en ziekenhuis.

Doorverwijzen

U kunt via ZorgDomein patiënten digitaal doorverwijzen naar het hoofdgebouw of de wijkklinieken van CWZ. In ZorgDomein ziet u direct het meest actuele zorgaanbod en de wachttijden per locatie.

Diagnostiek aanvragen

In ZorgDomein kunt u digitaal diagnostiek aanvragen (beeldvorming, endoscopie, functieonderzoek of laboratoriumbepalingen). U ziet direct het meest actuele zorgaanbod en de wachttijden per locatie.

Teleconsult

Voor een aantal aandoeningen is het mogelijk om de medisch specialist online te consulteren via ZorgDomein. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies. Bijvoobeeld als u de kans op een ernstige aandoening  laag inschat maar dit toch wilt uitsluiten, of als u verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten. De voordelen voor de patiënt zijn: geen onnodig ziekenhuisbezoek, geen langdurige onzekerheid door een lange toegangstijd, geen gebruik van het eigen risico van de zorgverzekering.

Video over teleconsultatie