Chronisch zorgsysteem

CWZ verzorgt het periodiek oproepen van patiënten met chronische aandoeningen voor terugkerend onderzoek zoals fundusonderzoek, diabetescontrole of CVRM (cardiovasculair risicomanagement).

Patiënt oproepsysteem chronische zorg

Met ons oproepsysteem verzorgen wij het oproepen van patiënten voor fundusonderzoek, diabetescontrole of CVRM (cardiovasculair risicomanagement). Uw patiënten krijgen tijdig een schriftelijke uitnodiging voor bloed- en/of fundusonderzoek. Voor zowel de diabetes- als CVRM controle verzorgen wij uw laboratoriumdiagnostiek volgens de NHG standaarden.

De uitslag

U krijgt een overzicht van de patiënten die zijn opgeroepen of een bericht als een patiënt niet verschenen is. De uitslagen worden in uw huisartseninformatiesysteem gerapporteerd. Hiermee kunt u gerichte adviezen geven of de patiënt doorverwijzen naar één van onze specialisten. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met ons chronische zorgteam (chronischezorg@verwijder-dit.cwz.nl, tel. 024 365 86 85 of 024 365 86 70 ).

Slimme screening: fundusfotografie

Een voorbeeld van screening die door het laboratorium van CWZ wordt uitgevoerd is het maken van een fundusfoto (zie dit nieuwsbericht) bij diabetespatiënten. U kunt uw patiënten bij ons aanmelden per e-mail via chronischezorg@verwijder-dit.cwz.nl. Zij worden dan via ons oproepsysteem per brief uitgenodigd voor het maken van een fundusfoto. Als de patiënt niet komt dan sturen wij een herinnering.

Het laboratorium beschikt over een eigen fotocamera waarmee we beginnende afwijkingen in het netvlies zichtbaar kunnen maken. Wij maken de fundusfoto met een non-mydriatische camera. Dat betekent dat er in principe niet gedruppeld hoeft te worden.

De fundusfoto kan zowel in CWZ als op locatie worden verricht, waarna één van onze optometristen de foto beoordeeld. Op deze manier kunt u de patiënten met een (mogelijke) netvliesafwijking als indicatie naar een oogarts verwijzen. Voor patiënten met kleine pupillen waarbij de non-mydriatische camera tekort schiet is elke 3 maanden fundusonderzoek met het druppelen van de ogen ook mogelijk in CWZ.

Folder