Chronisch zorgsysteem

Patiënt oproepsysteem chronische zorg

Met ons oproepsysteem verzorgen wij het oproepen van patiënten voor fundusonderzoek, diabetescontrole of CVRM (cardiovasculair risicomanagement). Uw patiënten krijgen tijdig een schriftelijke uitnodiging voor bloed- en/of fundusonderzoek. Voor zowel de diabetes- als CVRM controle verzorgen wij uw laboratoriumdiagnostiek volgens de NHG standaarden.

De uitslag

U krijgt een overzicht van de patiënten die zijn opgeroepen of een bericht als een patiënt niet verschenen is. De uitslagen worden in uw huisartseninformatiesysteem gerapporteerd. Hiermee kunt u gerichte adviezen geven of de patiënt doorverwijzen naar één van onze specialisten. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met ons chronische zorgteam (chronischezorg@verwijder-dit.cwz.nl, tel. 024 365 86 85 of 024 365 86 70 ).

Fundusfotografie

Uw diabetespatiënten kunnen bij ons terecht voor het maken van een fundusfoto. U kunt uw patiënten bij ons aanmelden zodat zij via ons diabeteszorgsysteem per brief worden uitgenodigd voor het maken van een fundusfoto. Als de patiënt niet komt dan sturen wij een herinnering.
Het laboratorium beschikt over een eigen fotocamera waarmee we beginnende afwijkingen in het netvlies zichtbaar kunnen maken. Wij maken de fundusfoto met een non-mydriatische camera wat betekent dat er in principe niet gedruppeld hoeft te worden.
De fundusfoto kan zowel in CWZ als op locatie worden verricht waarna één van onze ervaren optometristen de foto beoordeeld. Op deze manier kunt u de patiënten met een (mogelijke) netvliesafwijking als indicatie naar een oogarts verwijzen. Voor patiënten met kleine pupillen waarbij de non-mydriatische camera tekort schiet is sinds december 2015 elke 3 maanden fundusonderzoek met het druppelen van de ogen mogelijk binnen CWZ.