Aanleveren materiaal

Aanleveren pathologische materialen
 

Materialen die niet op onderstaande wijzen zijn aangeleverd worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen moeten via zorgdomein ingediend worden. De aanvragen dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

Het aanvragen gaat als volgt:
- Open zorgdomein
- Kies instelling
- Kies diagnostiek
- Kies laboratorium (pathologie)
- Kies desbetreffend onderzoek

Graag een papieren uitdraai met het materiaal meesturen.

Alle histologische preparaten moeten worden aangeleverd in 4% gebufferde formaldehyde.
Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.

Uitzondering hierop zijn:

Huidbiopten (pons) voor immuunfluorescentie (IF). Deze moet aangeleverd worden op fysiologisch zout. Op formulier vermelden dag en tijdstip van afname.
Let op: deze biopten moeten binnen 20 uur na afname op de afdeling pathologie zijn.

Indien een huidexcisie gemarkeerd moet worden, dient dit bij voorkeur te gebeuren met een hechting in een van de uiteinden.

Cytologisch onderzoek
 

Voor cytologisch onderzoek is er een onderscheid in gynaecologisch en niet gynaecologisch materiaal.

Alle gynaecologische celmaterialen moeten worden aangeleverd in ThinPrep potjes. Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.

  • Cervix/ vaginatop/ vaginawand uitstrijkmateriaal: Spoel de cervex-brush in het ThinPrep potje door de brush 5 keer op de bodem te duwen waarbij de haren uiteen worden gedrukt. Draai vervolgens flink met de brush door de vloeistof voor nog meer celmateriaal. Gooi de cervex-brush weg (niet in potje deponeren).

Alle niet gynaecologische celmaterialen moeten worden aangeleverd in Fixcyt potjes (alcohol 50%) Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.

Uitzonderingen:

  • bij verdenking op TBC/Hepatitis/Aids een gelijke hoeveelheid alcohol 100% toevoegen.
  • bij controle op jichtkristallen moet het vocht zonder toevoeging van fixatief worden ingestuurd.

Werkwijze

Alle materialen en verzendenveloppen voor pathologische diagnostiek zijn te bestellen via de pagina materialen bestellen voor zorgpartners.

Het ziekenhuis heeft een koeriersdienst die afgenomen materialen van patiënten bij huisartsen ophaalt en nieuw bestelde diagnostische afname materialen weer bezorgd bij de huisarts. De materialen worden vervoerd in daarvoor bestemde containers en voldoen aan de richtlijnen van de ADR wetgeving.

Materialen die niet opgehaald worden kunnen per verzendenveloppen met PostNL naar de afdeling pathologie worden gestuurd.

De afdeling Dienstverlening aan Zorgpartners coördineert de logistiek van diagnostische materialen. Deze zijn te bereiken op telefoonnummer 024 – 3658888.