Aanleveren materiaal pathologie

Een aanvraag voor pathologisch onderzoek kunt u indienen via ZorgDomein. We verzoeken u deze aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.

Hoe doet u een aanvraag?

Het aanvragen van pathologisch onderzoek gaat als volgt:

 • Open ZorgDomein
 • Kies instelling
 • Kies diagnostiek
 • Kies laboratorium (pathologie)
 • Kies desbetreffend onderzoek
 • Graag een papieren uitdraai met het materiaal meesturen.

Methode van aanleveren en het gebruiken van materialen

Methode van aanleveren
Alle histologische preparaten moeten worden aangeleverd in 4% gebufferde formaldehyde.
Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.

Uitzonderingen hierop zijn huidbiopten (pons) voor immuunfluorescentie (IF). Deze mogen maandag tot en met donderdag op fysiologische zout aangeleverd worden en moeten binnen 20 uur na afname op de afdeling pathologie zijn. Bij de aanvraag graag de afname dag én afname tijd vermelden.

Indien een huidexcisie gemarkeerd moet worden, dient dit bij voorkeur te gebeuren met een hechting in een van de uiteinden.

Materialen
Alle materialen en verzendenveloppen voor pathologische diagnostiek zijn te bestellen via materialen bestellen voor zorgpartners (webshop). CWZ heeft een koeriersdienst die afgenomen materialen van patiënten bij huisartsen ophaalt en nieuw bestelde diagnostische afname materialen weer bezorgd bij de huisarts. De materialen worden vervoerd in daarvoor bestemde containers en voldoen aan de richtlijnen van de ADR wetgeving. Materialen die niet opgehaald worden kunnen per verzendenveloppen met PostNL naar de afdeling pathologie worden gestuurd. De afdeling Dienstverlening aan Zorgpartners coördineert de logistiek van diagnostische materialen: 024 – 3658888.

Cytologisch onderzoek

Voor cytologisch onderzoek is er een onderscheid in gynaecologisch en niet gynaecologisch materiaal.

Gynaecologische celmaterialen
Deze mogen worden aangeleverd in ThinPrep potjes. Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.

Gebruik ThinPrep

 • Spoel de cervex-brush in het ThinPrep potje door de brush 5 keer op de bodem te duwen waarbij de haren uiteen worden gedrukt.
 • Draai vervolgens flink met de brush door de vloeistof voor nog meer celmateriaal.
 • Gooi de cervex-brush weg (niet in potje deponeren).

Niet gynaecologische celmaterialen
Deze mogen worden aangeleverd in Fixcyt potjes (alcohol 50%) Hierdoor wordt het materiaal gefixeerd en is er geen inzendtermijn. Het materiaal is ook na langere tijd beoordeelbaar.
Uitzonderingen:

 • bij verdenking op TBC/Hepatitis/Aids een gelijke hoeveelheid alcohol 100% toevoegen.
 • bij controle op jichtkristallen moet het vocht zonder toevoeging van fixatief worden ingestuurd.

Doorlooptijden pathologisch onderzoek

Doorlooptijd histologie

 • 70% in 3 werkdagen vanaf binnenkomst pathologie

Doorlooptijd obducties

 • 80 % binnen werkdagen 30

Doorlooptijd hersenobducties

 • 80% binnen 60 werkdagen

Doorlooptijd cytologie

 • Doorlooptijd niet gynaecologische en gynaecologische > 90% in 3 werkdagen vanaf binnenkomst op pathologie

Doorlooptijd moleculaire onderzoek

HPV onderzoek

 • 90% binnen 4 werkdagen na aanvragen patholoog

DNA/RNA analyse inclusief PCR en sequencing

 • 90% binnen 14 werkdagen na aanvragen patholoog

MSI bepaling

 • 90% binnen 5 werkdagen na aanvragen patholoog

FISH/SISH Her2Neu bepaling

 • 90% binnen 4 werkdagen na aanvragen patholoog

Doorlooptijd uitbesteed moleculair onderzoek

 • 90% binnen 21 werkdagen