Obductie

Wanneer iemand overlijdt is niet altijd duidelijk wat de oorzaak was. Artsen en nabestaanden kunnen een obductie aanvragen om te weten te komen waarom iemand is overleden.

Obductie aanvragen

  • Het aanvragen van een obductie kan gedaan worden via Zorgdomein of via het te downloaden formulier (zie hieronder). Daarnaast neemt u contact op met 085-0497247, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. Dit nummer is dag en nacht te bereiken.

  • Er worden géén extra kosten in rekening gebracht indien de overledene op de dag van obductie tussen 9.00 en 10.00 uur wordt gebracht en na 16.00 uur weer wordt opgehaald. Tijden die hiervan afwijken brengen kosten met zich mee. De kosten voor het vervoer van de overledene zijn voor rekening van de nabestaande.

  • In principe worden er geen obducties gedaan in het weekend. De obductie zal in voorkomende gevallen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende werkdag.
  • Na de obductie stuurt de patholoog de onderzoeksresultaten op naar de arts die de obductie heeft aangevraagd. Ongeveer acht weken na het onderzoek kunt u een afspraak maken met deze arts. De meeste onderzoeksuitslagen zijn dan bekend.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de dienstdoende patholoog. Deze is bereikbaar via de centrale van CWZ:  024 365 7657.

Toestemming nabestaanden

Obductie mag alleen als de nabestaanden er toestemming voor geven. Zonder toestemming komt er geen obductie. Er zijn wel uitzonderingen:

  • de overledene kan in een testament hebben staan dat hij/zij geen obductie wil. Nabestaanden kunnen dan geen obductie meer vragen.
  • bij een niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een misdrijf) bepaalt de gemeentelijke lijkschouwer of een obductie nodig is. Dan is geen toestemming van de familie vereist.
  • soms is een obductie belangrijk voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij een zeer besmettelijke ziekte of epidemie. Nabestaanden kunnen de obductie dan niet tegenhouden.

Voor hersenonderzoek wordt apart toestemming gevraagd aan de nabestaanden. Belangrijk om te weten is dat de hersenen niet onmiddellijk onderzocht kunnen worden. De hersenen moeten eerst behandeld worden om ze goed te kunnen onderzoeken. De hersenen worden daarom niet teruggeplaatst. Later, na het onderzoek, worden de hersenen alsnog gecremeerd door het ziekenhuis.