Spraaktherapie

Spraaktherapie

Spraaktherapie is een belangrijke behandeling bij een spraakstoornis zoals dysartrie. Een logopedist geeft u oefeningen om beter verstaanbaar te spreken.

Waar gebeurt de spraaktherapie?

De begeleiding van mensen met een spraakstoornis gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening spraakstoornis.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.