Oorsuizen

Oorsuizen is geen ziekte.

Het is een verschijnsel dat bij verschillende ziektes voorkomt.

Toon meer

Maar vaak is er geen oorzaak te vinden.

Heel soms ontstaat het oorsuizen wel door echt geluid. Sommige mensen met een hoge bloeddruk horen bijvoorbeeld het ruisen van het bloed in hun bloedvaten. Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus.

Klachten/symptomen oorsuizen

Mensen met oorsuizen horen de hele tijd een geluid. Dat geluid komt niet van buitenaf, maar zit in hun hoofd. Het geluid is per persoon verschillend. Sommigen mensen horen een hoge pieptoon, anderen horen gebrom. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld gefluit, gerinkel, windgeruis of gezoem horen.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.