Migraine

Migraine bestaat uit aanvallen waarbij de hoofdpijn vaak op de voorgrond staat.

Migraine komt vaak voor. Naar schatting lijdt ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking aan migraine. Migraine komt vaker voor bij vrouwen.

Toon meer

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten helpt mensen met migraine en andere vormen van chronische hoofdpijn. Deze organisatie biedt informatie en heeft een infolijn.

Klachten/symptomen migraine

De migraineaanval is te verdelen in de voorfase (waarschuwing), aurafase, hoofdpijnfase en de herstelfase. Tijdens de voorfase kunnen klachten optreden van dorst, bleekheid, misselijkheid, geeuwen, stijve nek, vermoeidheid, concentratieproblemen, stemmings- of gedragsveranderingen.

Klachten in de aurafase zijn voorbijgaande klachten, die gewoonlijk korter duren dan 60 minuten. In de aurafase ziet men vaak lichtflitsen of vlekken voor de ogen, maar er kunnen ook tintelingen optreden, gevolgd door gevoelloosheid in een arm of been. De typische hoofdpijn bij migraine is eenzijdig, kloppend van karakter, gaat gepaard met misselijkheid, overgeven en overgevoeligheid voor licht en geluid. De pijn wordt meestal erger door lichamelijke inspanning. Niet iedere migrainepatiënt heeft dezelfde klachten; bijvoorbeeld bij de één kan de hoofdpijn dubbelzijdig zijn en bij de ander treden geen aura’s op. Een aanval kan uren tot dagen duren en verdwijnt pas vaak als de patiënt gaat slapen.

Hoofdpijnpoli

Bij de hoofdpijnpoli van CWZ zijn er plaatsen gereserveerd voor mensen met problematische hoofdpijn. Zo kunt u op één dag meerdere zorgverleners spreken en hoeft u maar één afspraak te plannen. Er is veel kennis en ervaring met de diagnostiek en behandeling. Er wordt samengewerkt met de belangrijkste kenniscentra in Nederland.

Folders

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.