Oncologie-kanker

Patiënten met kanker die chemotherapie,  hormoontherapie of doelgerichte therapie nodig hebben, komen op de polikliniek oncologie. Een verpleegkundig specialist oncologie, internist-oncoloog of researchverpleegkundige begeleidt u hier. Ook krijgt u te maken met de oncologieverpleegkundige. De polikliniek oncologie valt onder interne geneeskunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Gang van zaken kanker/oncologie polikliniek

 • U meldt zich bij de balie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • U wordt binnengeroepen in de spreekkamer. U bespreekt hoe het met u gaat. Daarna volgen controles.

In goede handen

Het krijgen van kanker heeft grote impact op uw leven en dat van familie en vrienden. In CWZ bent u in goede handen. Wij zijn een kanker expertisecentrum waar ervaren specialisten u de best mogelijke behandeling geven.

Samen werken

In het oncologie centrum werken verschillende teams van chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, pathologen, verpleegkundigen en paramedici samen. Elk team is gespecialiseerd in een andere kankersoort. Doordat de specialisten elkaar goed kennen, zijn de lijnen kort en dat is belangrijk voor uw gehele behandelingstraject, waar ook de voor- en nazorg een belangrijk deel van uitmaakt.

Wat bieden wij?

Wanneer het vermoeden bestaat dat u kanker heeft, is het prettig zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Ons doel is een spoedige geruststelling voor wie dit mogelijk is en een vlotte start voor wie dit noodzakelijk is.

 • Uw behandelplan wordt samen met u opgesteld.
 • De behandeling hangt af van de soort kanker die u heeft en het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Daarbij houden we rekening met uw conditie, uw leeftijd en uiteraard ook met de eventuele (nadelige) gevolgen van de behandeling.
 • Tijdens de behandeling heeft u één vast aanspreekpunt, een verpleegkundig specialist of een gespecialiseerde oncologie verpleegkundige. Hij of zij beantwoordt uw vragen, biedt een luisterend oor en zorgt ervoor dat persoonlijke steun voor u én uw partner en familie goed geregeld is.
 • Daarnaast plant uw aanspreekpersoon de afspraken en onderzoeken zó in dat u zo snel en efficiënt mogelijk behandeld wordt.

Contact

Telefoon
024 365 87 88 (van 8.30 - 17.00 uur)
Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 8.30 - 10.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend: 024 365 78 60 (verpleegafdeling B12)

Afdeling
Polikliniek oncologie B09

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Meer informatie

Informatie over kanker

In CWZ kunt u terecht voor de behandeling van veel soorten kanker.

Wilt u meer informatie over kanker, klik dan op:

Ondersteuning bij en na kanker

Goede ondersteunende zorg tijdens en na de behandeling is een belangrijk onderdeel van de oncologische zorg en van invloed op de kwaliteit van leven. Lees meer.

Nederlandse Kankerregistratie

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Lees meer.

Resultaten oncologische zorg

Wij vinden het belangrijk om patiënten en hun naasten meer inzicht te geven in de resultaten van onze oncologische zorg en de mate waarin zij tevreden zijn over onze zorg. Deze informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties. Daardoor kunnen we onze zorg vergelijken met het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland en binnen Santeon.

Santeon
CWZ werkt in samenwerkingsverband met de Santeon ziekenhuizen. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. We maken hierbij gebruik van de Value-Based Health Care methode. In dit model werken artsen en behandelteams van de zeven Santeon ziekenhuizen structureel samen om van elkaar te leren, uitkomsten, kosten en processen te verbeteren en de verbeterpunten uiteindelijk te implementeren in de eigen ziekenhuizen. Hierdoor kunnen we binnen CWZ sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Vooralsnog gaat het om informatie over borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de behandeling van kanker continu te verbeteren, doet CWZ veel aan wetenschappelijk onderzoek. We voeren zelfstandig onderzoek uit, maar participeren ook in verschillende nationale en internationale studies. Hiervoor werken we samen met verschillende academische centra en het Antoni van Leeuwenhoek. Het doel van ons onderzoek is betere en gerichtere behandeling van kanker en de kans op genezing bij kanker te vergroten. Denkt u daarbij aan onderzoek naar nieuwe medicijnen. Daarnaast doen we ook onderzoek naar kanker en bewegen en de gevolgen van de behandelingen voor de kwaliteit van leven van onze patiënten. Onderzoek is uiteraard van belang voor de toekomst, maar zeker ook voor onze huidige patiënten. Door mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek heeft ook u toegang tot de nieuwste behandelingen en de nieuwste medicijnen.

Andere websites en folder

Links naar websites en folder

Op de volgende websites vindt u meer informatie:

 • ONZG, Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland, is een muldisciplinair oncologie netwerk. De website geeft inzicht in de zorg die bij u in de regio geboden wordt.
 • Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker. Het platform kanker.nl is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt: patiënten, (ex)patiënten en hun naasten.
 • Radboudumc afdeling hematologie
 • Nederlandse federatie van kankerpatiënten en organisaties, NFK
 • Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL, monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg.
 • KankerEnIk.nl
 • AYA: Integrale zorg aan jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met kanker
 • Folder: Kanker is veel meer dan alleen een diagnose

Patiëntverhaal

Nol van Rossum over de afdeling oncologie

Voor non-hodgkin kanker krijgt hij binnenkort de laatste chemokuur. ‘Vaak ziet Nol van Rossum op de polikliniek oncologie dezelfde verpleegkundige. ‘Dat vind ik fijn.' Lees zijn verhaal.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening keelkanker.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

A
B
C
F
H
J
L
M
N
O
S
W