Zoeken

205 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

In het patiëntportaal MijnCWZ kunt u onder het kopje 'Mijn gegevens > Instellingen > Toestemming en bezwaar' aangeven dat u in het vervolg geen uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen

Bij het selecteren van patiënten voor een onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situat

Veelgestelde vragen

Uw gegevens komen uit het ziekenhuisbestand. Op basis van een beperkt aantal basisselectiecriteria (zoals datum, soort afspraak in het ziekenhuis en specialismen) doen wij een steekproef. Bekijk voor

Veelgestelde vragen

We nodigen een willekeurige groep van patiënten uit die onlangs in CWZ behandeld zijn voor deelname aan een onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en hee

Veelgestelde vragen

Het CWZ-panel is een panel dat CWZ inschakelt voor digitaal onderzoek bij patiënten of ex-patiënten. Dit kan over alles zijn wat zich afspeelt in de zorg en met name in CWZ. Uw mening is belangrijk vo

Veelgestelde vragen

CWZ publiceert regelmatig resultaten van ervaringsonderzoeken op de website. Dat geldt niet voor alle onderzoeken. Hiervan worden de resultaten gebruikt om de zorg te verbeteren of indien nodig een ve

Veelgestelde vragen

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld, bent u lid van ons panel. Vanaf dat moment, kunt u door ons benaderd worden om uw mening te geven.

Veelgestelde vragen

U krijgt per e-mail een uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. In deze e-mail staat een link naar een inlogpagina waarmee u automatisch wordt toegelaten tot de enquête.

Veelgestelde vragen

Deelname aan het CWZ-panel is geheel vrijblijvend. U bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en aan welk onderzoek u wilt deelnemen.

Veelgestelde vragen

Nee, deelname is niet verplicht. Als u een keer geen tijd of geen zin heeft om een enquête in te vullen, kunt u de uitnodiging negeren. U blijft gewoon lid van het CWZ-panel.

Veelgestelde vragen

Nee, u heeft geen speciale software nodig. Het enige dat u nodig heeft, is toegang tot het internet en een eigen e-mailadres zodat we u per mail kunnen uitnodigen voor de onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Mocht de link naar de vragenlijst niet werken: kopieer de link vanuit de uitnodigingsmail naar de adresbalk van uw internet browser. Indien u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact met ons

Veelgestelde vragen

Voor al uw vragen over de VRE-bacterie kunt u CWZ bereiken via tel. (024) 365 82 48 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Veelgestelde vragen

Om de zorg op de IC nog beter aan te passen op de wensen van patiënt en familie is er een enquête ontwikkeld. Deze enquête krijgt u als u wordt opgenomen. We willen u vragen deze in te vullen en aan o

Veelgestelde vragen

U kunt zich uitschrijven door u af te melden via uw profielpagina of door een mail te sturen naar onderzoek@cwz.nl . Na uitschrijving benaderen wij u niet meer voor onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Via uw profielpagina kunt u uw wachtwoord laten toesturen. Als u in het formulier uw e-mailadres invult en op 'Wachtwoord vergeten' klikt, krijgt u binnen enkele minuten het wachtwoord toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Bij ernstig zieke patiënten in de thuissituatie is overdracht wel degelijk een risico voor de ernstig zieke patiënt. Door goede handenhygiëne en door gebruik te maken van verschillende toiletten is he

Veelgestelde vragen

In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren. Zodat zij h

Veelgestelde vragen

De bacterie verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de toiletbril. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

Veelgestelde vragen

De zorg in ons ziekenhuis gaat gewoon door. Ook operaties. Ook wanneer u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie ondergaan, dan kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tij