Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Meer regie en digitale zorg thuis voor de patiënt

19 mei 2021

Maag-darm-lever-ziekten (MDL) start op Wereld IBD-dag met enkele nieuwe apps, digitale vragenlijsten en consulten. Deze helpen zorgverleners én patiënten digitaal om zich beter voor te bereiden op een onderzoek of afspraak en bieden zorg op maat: thuis waar dat kan en in het ziekenhuis als het nodig is.

Kim de Bruijn en Adriaan Tan | CWZ Nijmegen

Digitale zorg en communicatie stromen steeds meer door de aderen van CWZ. Maag-darm-lever-ziekten (MDL) start op Wereld IBD-dag met enkele nieuwe apps, digitale vragenlijsten en consulten. Deze helpen zorgverleners én patiënten digitaal om zich beter voor te bereiden op een onderzoek of afspraak en bieden zorg op maat: thuis waar dat kan en in het ziekenhuis als het nodig is.

Thuis invullen

Veel maag-darm-leverpatiënten die poliepen of een slokdarmontsteking hebben, krijgen daarvoor een vervolg endoscopieonderzoek ter controle van de maag (gastroscopie) of darmen (coloscopie). Deze patiënten hoeven voor een afspraak ter voorbereiding op het onderzoek niet meer naar het ziekenhuis. Zij krijgen nu een uitnodigingsmail van de polikliniek MDL voor een digitale intake via een standaard vragenlijst. De antwoorden vullen zij thuis in. Op basis hiervan wordt bepaald of er voorzorgsmaatregelen nodig zijn, voordat de patiënt het onderzoek krijgt.

Beter in beeld

Dat scheelt veel tijd, voor zowel de patiënt als de poli-assistente. Dat geldt ook voor alle informatie die nodig is ter voorbereiding op het onderzoek. De patiënt krijgt deze voortaan digitaal op maat aangeboden, via de Medify voorlichtingsmodule met foto’s en video’s. MDL-arts Adriaan Tan: ‘Patiënten kunnen thuis nu heel eenvoudig in één oogopslag zien wat ze kunnen verwachten. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op het onderzoek. In de toekomst willen we dit graag uitbreiden naar reguliere afspraken voor MDL-patiënten met klachten.’

Digitaal consult

‘Heeft een patiënt tussendoor vragen die geen spoed hebben? Bijvoorbeeld over leefstijladviezen, controles of herhaalrecepten? Dan kunnen zij die stellen via het e-consult in patiëntportaal Mijn CWZ’, licht verpleegkundig specialist Kim de Bruijn toe. ‘Dit is een digitaal vervolgconsult tussen de patiënt en zijn zorgverlener, via een beveiligde verbinding, en werkt heel snel en makkelijk!’

Samen begeleiden

MDL-patiënten die een kijkonderzoek van de darm krijgen, kunnen daarnaast gebruik maken van de CWZ Zorg app. De app stuurt - als de patiënt dat zelf zo heeft ingesteld - bijvoorbeeld een bericht ter herinnering aan de afspraak. Maar ook wanneer hij moet beginnen met zijn dieet of medicatie en wat hij mee moet nemen naar het ziekenhuis. Zorgcoördinatoren, verpleegkundig specialisten en artsen kunnen patiënten met de app nu ook digitaal goed begeleiden en voorbereiden op hun scopie.

Thuis meekijken

Blijkt uit het onderzoek dat de patiënt een chronische darmontsteking (IBD) heeft, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Dan kan de patiënt sinds april zijn zorgverlener thuis digitaal laten mee-kijken hoe het met zijn gezondheid gaat via de CWZ Thuis IBD-app. De app is ontwikkeld samen met digitale partner Luscii en met ondersteuning van zorgverzekeraar CZ. Patiënten vullen in de app met regelmaat vragen in over de aard en ernst van hun klachten. De antwoorden worden elektronisch verstuurd aan het medisch callcenter in CWZ. Kim: ‘Bij afwijkingen krijgen wij automatisch een ‘alert’. en kijkt de MDL-arts mee of het nodig is om in te grijpen. In dat geval nemen we contact op met de patiënt om samen af te stemmen welke zorg er nodig is.’

Veilig gevoel

 ‘Meer dan 250 IBD-patiënten gebruiken de CWZ Thuis app nu al, van jong tot oud’, vervolgt Kim. ‘De ervaringen zijn erg positief. Mensen vinden het fijn om meer overzicht én kortere lijntjes met het ziekenhuis te hebben. Bovendien geven ze aan het een veilig gevoel te vinden dat er via de app iemand digitaal met hen meekijkt hoe het gaat.’ De app is van tevoren getest met patiënten, die dit bevestigen: ‘Met de app heb ik het idee dat er meer inzicht komt in mijn ziekte en er dieper op in wordt gegaan. Ook zie ik de app als geruststelling. Dan heb ik het gevoel dat mijn zorgverleners er mee bezig zijn en voel ik me persoonlijk gezien. De app werkt bovendien heel makkelijk.’

Juiste zorg juiste plek

MDL-arts Adriaan Tan vult aan: ‘De helft van onze afspraken op de polikliniek bestaat uit IBD-patiënten. Die zien we normaal gesproken 3 tot 4 keer per jaar. Vaak op momenten dat ze nét geen klachten hebben. Juist ook in de tussenliggende periode willen we van hen horen of zien hoe het gaat. Met de CWZ Thuis app kunnen we nu samen ook tussentijds hun gezondheid en klachten in de gaten houden. De patiënt heeft hierin zelf de regie. Alle scores de hij invult in de app zijn gebaseerd op internationaal gevalideerde vragenlijsten. Deze kunnen we goed meten en objectiveren voor onderzoek. Dat helpt ons om beter zicht te krijgen op de aard en ernst van de klachten en de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden: thuis als het goed gaat en in het ziekenhuis als dat nodig is!’

CWZ Thuis App

De CWZ Thuis app vormt voor patiënten een thuisbegeleidingssysteem en voor behandelend zorgverleners een monitoringssysteem, dat als vast onderdeel van een zorgtraject wordt ingezet. De app is inmiddels  beschikbaar voor 12 zorgpaden. Er nemen 1.500 patiënten aan deel. Digitale zorg helpt bij het leveren van waardevolle en zinnige zorg, een van de ambities van CWZ.