Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Zeldzame Ziektendag: schimmel Aspergillus uitgelicht

28 februari 2020

Morgen is het Zeldzame Ziektendag. Op deze dag lichten we een zeldzame schimmel uit: Aspergillus. Het expertisecentrum schimmelinfecties in CWZ doet er veel onderzoek naar.

Schimmel Aspergillus | CWZ Nijmegen

Morgen is het Zeldzame Ziektendag. Op deze dag lichten we een zeldzame schimmel uit: Aspergillus. Het expertisecentrum schimmelinfecties in CWZ, door het ministerie van VWS erkend als centrum voor zeldzame ziekten, doet er veel onderzoek naar.

Resistente Aspergillus

Eén van de zeldzame ziekten waar we ons in CWZ mee bezig houden is de schimmel Aspergillus. Het expertisecentrum schimmelinfecties, waarin CWZ en Radboudumc samen optrekken, doet onderzoek naar de resistente vorm ervan (Azole resistente aspergillus). Een besmetting komt in Nederland ongeveer 700 keer per jaar voor.

Besmetting in de leefomgeving

De schimmel Aspergillus zorgt voor het opruimen en afbreken van organisch materiaal (compost), maar door contact met anti-schimmelmidddelen die gebruikt worden in de landbouw treedt er geleidelijk resistentie op in de natuur. Sporen van deze resistente schimmel zweven in de lucht. Doordat Nederland zo dichtbevolkt is worden deze gemakkelijk ingeademd en kunnen deze sporen een longinfectie veroorzaken bij mensen met verminderde weerstand. Mensen die worden geïnfecteerd met de resistente Aspergillus zijn daarna lastig te behandelen in het ziekenhuis. Ook in CWZ worden regelmatig patiënten gediagnosticeerd met een Aspergillus infectie.

Schimmels worden onderschat

In Nederland overlijden mogelijk meer mensen aan resistente schimmelinfecties dan aan resistente bacteriële infecties. Jacques Meis, arts-microbioloog van het expertisecentrum schimmelinfecties: ‘De gezondheidszorg en overheidsinstanties zijn vooral gericht op bacteriën als ziekteverwekkers.  Schimmels zijn zeldzamer, maar zijn vaak lastiger te behandelen, zeker als er resistentie in het spel is. Dit begint langzaam door te dringen bij dokters die patiënten met verminderde weerstand behandelen’. Het expertisecentrum voor schimmelinfecties is één van de unieke expertises van  CWZ op het gebied van topklinische zorg. Meis verzorgt samen met professor Verweij uit het Radboudumc elk jaar een cursus aan alle artsen in opleiding tot arts-microbioloog. ‘Ik merk dat steeds meer specialisten oog krijgen voor schimmels. Zo zijn de longartsen, hematologen en oogartsen alert op schimmelinfecties’.

Zeldzame Ziektendag

De Zeldzame Ziektendag wordt georganiseerd door EURORDIS, de Europese alliantie van patiëntenorganisaties voor zeldzame ziekten. Mensen die te maken hebben met een zeldzame aandoening komen bij elkaar om met elkaar te praten over hun problemen en aandacht te vragen voor hun zeldzame ziekte. CWZ heeft nog meer expertisecentra voor zeldzame ziekten: voor CTX en maligne hyperthermie.

CWZ-ambitie topklinische zorg

Het expertisecentrum schimmelinfecties is een voorbeeld van onze ambitie om topklinische zorg te geven. In CWZ investeren we in wetenschap, medische innovatie, opleiding en unieke expertises, waardoor we goede professionals aantrekken en behouden.