Internist-hematoloog over 3 goede vragen

Internist-hematoloog over 3 goede vragen

‘Vragen houden dokter én patiënt bij de les’

Heb jij dat ook wel eens: krijg je een uitslag bij de dokter en kun je door de stress ineens niet meer nadenken… Dan ben je niet de enige! CWZ doet daarom sinds 2018 mee aan de landelijke campagne ‘3 goede vragen’. Susan de Jonge, internist-hematoloog: ‘Vragen houden dokter én patiënt bij de les.’

Black out
Susan de Jonge: ‘Door spanning vergeten mensen vaak wat je als dokter vertelt. Bij een slechte uitslag krijgen veel patiënten een soort black out. Luisteren lukt niet meer en ze klappen helemaal dicht. Vaak zie je dan dat de partner het overneemt. Als patiënten heel stil zijn, ligt het risico op de loer dat de dokter de behandeling van zijn eigen voorkeur naar voren schuift en alternatieven minder aandacht geeft. Het gevaar bestaat dat jij dan een beslissing neemt voor de patiënt. Dat gaat vaak onbewust. Vragen houden dokter én patiënt bij de les.’

Telefoontjes na het gesprek
‘Er is natuurlijk verschil tussen mensen, maar over het algemeen stellen patiënten te weinig vragen. Dat merken we aan de mailtjes en telefoontjes die we vaak na het gesprek krijgen: ‘Dit vergat ik helemaal te vragen.’ Daarom zeg ik altijd: het is fijn om iemand mee te nemen, want samen hoor je meer. En schrijf vragen van te voren op. Het zou mooi zijn als huisartsen deze tips ook al geven wanneer ze hun patiënten doorverwijzen.’

Alles benoemen
‘Patiënten verwachten zo goed mogelijke voorlichting. Terecht. Daarbij hoort dat we álle behandelopties benoemen, ook die waarvoor iemand niet in aanmerking komt. Ik leg dan bijvoorbeeld uit dat de patiënt niet fit genoeg is voor een bepaalde behandeling. Alles bespreken is ook nodig omdat je nooit weet of een keuze goed uitpakt. Stel dat een behandeling niet goed verloopt. Dan hebben mensen achteraf een beter gevoel als ze alle voor- en nadelen goed hebben afgewogen en samen met jou een beslissing hebben genomen.’

Goede voorbereiding
‘Natuurlijk kost goede voorlichting tijd en de tijd die voor een consult staat, wordt helaas niet langer. Daarom is een hulpmiddel als de 3 goede vragen welkom. Net als ons nieuwe patiëntportaal, waar mensen vóór het gesprek met de arts hun uitslagen kunnen inzien. Het helpt allemaal bij een goede voorbereiding door de patiënt. Daardoor zal het gesprek sneller gaan over de onderwerpen waar het over moet gaan.’