Intensive care: vertrek

Lees hier wat de mogelijke vervolgstappen zijn voor een patiënt bij vertrek van de intensive care (IC).

Het vertrek van de intensive care (IC) verloopt voor iedere patiënt anders. Patiënten blijven op de IC zolang dat nodig is en worden daarna overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling in CWZ zodra dat kan. Het kan ook zo zijn dat een patiënt dan naar een andere zorginstelling gaat.

Contact na onslag

Veel patiënten en families hebben na ontslag behoefte om met de intensivist te bespreken wat er tijdens het verblijf op de IC is gebeurd. Of zij willen de IC nog een keer bezoeken om de opnameperiode af te sluiten. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken bij een secretaresse van de Intensive Care.

Overplaatsing naar een andere afdeling

Wij plaatsen patiënten meestal over tussen 10.30 en 15.00 uur. Een enkele keer gebeurt dit onverwacht. Bijvoorbeeld omdat een andere patiënt intensieve zorg nodig heeft. Dit besluit nemen we zorgvuldig. Overwegingen zijn: kunt u de zorg op een verpleegafdeling krijgen? Of is vervoer naar een IC van een ander ziekenhuis nodig en verantwoord?
Als de patiënt langer dan 48 uur op de IC heeft gelegen, blijven IC-verpleegkundigen ook op de gewone verpleegafdeling bij de zorg betrokken. Bijvoorbeeld om te helpen met de luchtwegen. Bij verzwakte patiënten houden zij in de gaten of die voldoende hebben aan de zorg op de verpleegafdeling.

Contact na overlijden familielid

Als uw familielid is overleden op de intensive care kunt u behoefte hebben om met de intensivist te bespreken wat er is gebeurd. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken. Bij een obductie krijgt u enkele maanden later een uitnodiging van de intensivist om deze te bespreken.

Meer informatie

Enquête naar tevredenheid

Wij waarderen het als u ons laat weten of u tevreden bent over onze zorg. Het Radboudumc heeft een studie ontwikkeld waardoor er duidelijkheid komt over het welbevinden van patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen. Voor die studie wordt patiënten om twee keer per jaar krijgen ze een vragenlijst in te vullen. Bij opname ontvangen patiënt en familie deze enquete. Invullen kost ongeveer 10 minuten.

Foto: Bas Gijselhart | BASEPHOTOGRAPHY