Taalstoornis

Bij het leren van taal of later in het leven kunnen stoornissen ontstaan met praten of begrijpen.

Er zijn 2 soorten taalstoornissen. Stoornissen die ontstaan bij het leren van taal door kinderen (taalontwikkelingsstoornissen). Deze komen het meest voor. En er zijn stoornissen die later ontstaan, bijvoorbeeld door hersenletsel. Een voorbeeld is afasie.

Klachten / symptomen taalstoornissen

Welke verschijnselen kunnen wijzen op een taalstoornis bij uw kind?

  • uw kind brabbelt of praat niet, terwijl andere kinderen dat al wel doen
  • uw kind gebruikt nog eenvoudige woordjes, terwijl leeftijdgenootjes al zinnetjes gebruiken
  • uw kind kent weinig woorden
  • uw kind heeft moeite om op een woord te komen
  • uw kind begrijpt vaak niet wat u zegt
  • uw kind begrijpt juist wel wat u zegt, maar spreekt zelf niet
  • uw kind maakt veel fouten bij het praten
  • uw kind lijkt niet te luisteren
  • uw kind wordt vaak boos omdat het moeite heeft met zich te uiten/u te begrijpen.