Plasklachten

Mensen met plasklachten hebben een probleem bij het plassen.

Er zijn veel verschillende soorten plasklachten.

Voorbeelden van plasklachten zijn:

  • vaker moeten plassen
  • niet goed kunnen plassen
  • pijn of een branderig gevoel bij het plassen
  • nadruppelen
  • zwakke urinestraal
  • troebele urine
  • bloed in de urine.

Om de oorzaak van uw plasklachten te vinden bestaat het zorgtraject LUTS.

Toon meer

Wat is het zorgtraject LUTS?

Het zorgtraject LUTS is een traject waarbij onderzoeken worden gedaan om de oorzaak van plasklachten bij mannen te achterhalen.

Hoe verloopt het zorgtraject LUTS?

Voorafgaand aan het polibezoek laat u een bloed- en urineonderzoek doen. Tijdens het polibezoek worden de resultaten hiervan met u besproken. De uroloog verricht daarnaast lichamelijk onderzoek en maakt een echo van de blaas en eventueel ook een echo van de prostaat. Ook meet hij de kracht van uw plasstraal (flowmetrie). Aan het eind van uw polibezoek stelt de uroloog een diagnose. Als dit niet mogelijk is, kan het zijn dat u terug moet komen voor meer onderzoek.

Wanneer doorloopt u het zorgtraject LUTS?

U kunt het zorgtraject LUTS doorlopen als u plasklachten heeft en de huisarts niet weet wat de oorzaak daarvan is. Hij verwijst u dan door naar CWZ.

Waar vinden de onderzoeken binnen zorgtraject LUTS plaats?

De onderzoeken binnen het zorgtraject LUTS vinden plaats op de polikliniek urologie.

Folder