Oorsuizen

Bij oorsuizen hoort u steeds een geluid in uw oor.

Oorsuizen is geen ziekte. Het is een verschijnsel dat bij verschillende ziektes voorkomt. Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus.

Vaak is er geen oorzaak te vinden. Heel soms ontstaat het oorsuizen wel door echt geluid. Sommige mensen met een hoge bloeddruk horen bijvoorbeeld het ruisen van het bloed in hun bloedvaten.

Toon meer

Klachten / symptomen oorsuizen

Mensen met oorsuizen horen de hele tijd een geluid. Dat geluid komt niet van buitenaf, maar zit in hun hoofd. Het geluid is per persoon verschillend. Sommigen mensen horen een hoge pieptoon, anderen horen gebrom. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld gefluit, gerinkel, windgeruis of gezoem horen.