Non-hodgkin

Non-Hodgkin lymfoom is een vorm van kanker in het lymfestelsel.

Ht lymfestelsel helpt het lichaam om gezond te blijven. Speciale cellen bestrijden virussen. Deze cellen heten lymfocyten. Mensen met non-Hodgkin lymfoom hebben veel te veel lymfocyten in hun lichaam.

Door de abnormale groei kunnen de lymfocyten hun taak niet meer doen. Non-Hodgkin lymfoom komt meestal voor in de lymfeklieren. Daarnaast zit de ziekte soms in de keelholte, de luchtwegen, de milt, de darmwand en in het beenmerg. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 2400 mensen non-Hodgkin lymfoom. Dat zijn vooral mensen ouder dan 45 jaar. Er zijn nog andere vormen van lymfeklierkanker, bijvoorbeeld het Hodgkin-lymfoom.

Toon meer

Symptomen / klachten non-Hodgkin

  • Het eerste verschijnsel van non-Hodgkin lymfoom is meestal dat een of meer lymfeklieren opzwellen. U voelt dan een bobbel op de plaats van een klier. Dit kan bijvoorbeeld onder de kaak zijn, onder in de hals, in een oksel of in een van de liezen. De zwellingen doen geen pijn. Soms zijn ze gevoelig als u erop drukt
  • Een non-Hodgkin lymfoom op een andere plek in het lymfeweefsel geeft klachten van het orgaan waar het lymfoom zit, bijvoorbeeld maag- of darmklachten.
  • Koorts.
  • Geen zin in eten.
  • Ongewild afvallen.
  • Vermoeidheid zonder aanwijsbare oorzaak.
  • Veel zweten, vooral 's nachts.

Waarom naar CWZ met non-Hodgkin?

  • In CWZ kunt u terecht voor behandeling van het non-Hodgkin lymfoom.
  • Wanneer ook een behandeling met stamceltransplantatie nodig is, gaat u voor deze behandeling naar het Radboudumc.

Nol van Rossum over afdeling oncologie

Voor non-hodgkin kanker krijgt hij binnenkort de laatste chemokuur. Vaak ziet Nol van Rossum op de polikliniek oncologie dezelfde verpleegkundige. ‘Dat vind ik fijn.'

Nol van Rossum,
patiënt Oncologie
Lees zijn verhaal