Nierbekkenvernauwing

Bij deze aandoening is er een versmalling van de overgang van het nierbekken naar de urineleider.

Hierdoor kan de urine van de nieren niet bij de blaas komen. De druk in het nierbekken loopt hierdoor op en het nierbekken zwelt op. 

Meestal komt het aan één zijde voor, maar bij 20 procent van de mensen ook aan de andere zijde. Eén of beide nieren gaan hier in de loop der jaren slechter door werken. De vernauwing van het nierbekken is een aangeboren aandoening. Het komt bij kinderen voor, maar ook op oudere leeftijd. Het komt bij mannen tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen.

Toon meer

Klachten / symptomen vernauwing van het nierbekken

Over het algemeen zijn er geen klachten. Zeker niet als de vernauwing geleidelijk ontstaat en de andere nier de taak van de zieke nier overneemt.