Kindermishandeling

Kindermishandeling wil zeggen dat een volwassene een jeugdige verwaarloost of onnodig pijn doet.

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:

 • lichamelijke mishandeling
 • lichamelijke verwaarlozing
 • emotionele mishandeling
 • emotionele verwaarlozing
 • seksueel misbruik
 • getuige zijn van huiselijk geweld.

  Mishandeling kan gebeuren door ouders of verzorgers, maar ook door leerkrachten, buren of kennissen. Een jeugdige raakt er meestal lichamelijk en geestelijk zwaar door beschadigd. Ook als het lukt om de wonden te genezen, kunnen de littekens een leven lang blijven bestaan. Lichamelijke verwaarlozing komt van alle soorten kindermishandeling het meest voor. Bij kinderen met een beperking komt seksueel misbruik het vaakst voor.

  Bezorgd over een kind in uw omgeving?
  Als u zorgen hebt over kinderen bij u in de buurt dan raden we aan te overleggen met Voor een veilig thuis, tel 0800-2000 (gratis).

  Toon meer

  Wat doet CWZ bij signalen van kindermishandeling?

  Spoedeisende hulp
  Op de spoedeisende hulp kunnen alle kinderen tot 18 jaar volgens een landelijk protocol worden nagekeken. Er wordt een speciaal formulier ingevuld met aanvullende vragen, dat kan helpen om signalen makkelijker in kaart te brengen. Bij twijfels of vermoeden van kindermishandeling kan het zijn dat de kinderarts wordt gevraagd mee te denken. Bij zorgen overleggen we soms met andere hulpverleners waar u bekend bent, bv de huisarts. Wij kunnen ook overleggen met Voor een veilig thuis voor een advies. We kunnen daar ook een melding doen. In principe zal een melding van te voren met u worden besproken. Bij een melding doet Voor een veilig thuis onderzoek. Het doel is de veiligheid en ontwikkeling van uw kind te garanderen. Ook kijken zij samen met u welke hulp u hierbij zou kunnen gebruiken.

  Andere afdelingen
  Wij zijn ook op de kinderafdelingen, de polikliniek kindergeneeskunde en op de afdeling verloskunde alert op signalen van kindermishandeling. Als wij twijfels hebben over de veiligheid van uw kind bij u thuis dan zullen we dit met u bespreken. Daarnaast zijn ook de andere afdelingen waar kinderen worden behandeld alert op eventuele kindermishandeling.