Hepatitis viraal

Hepatitis is een ontsteking van de lever.

Hepatitis kan op verschillende manieren ontstaan. Het bekendst zijn de vormen van hepatitis die ontstaan door een virus: hepatitis A, B, C, D en E . Deze vormen heten virale hepatitis.

Hepatitis A en E geven een acute leverontsteking, maar gaan meestal vanzelf weer over, behalve bij personen met ene ernstige afweerstoornis. Hepatitis B en C virussen blijven vaak levenslang in het en lichaam en kunnen de lever ernstig beschadigen. Chronische hepatitis kan leiden tot levercirrose, leverfalen en leverkanker en kan sterfte tot gevolg hebben. Door tijdige behandeling kunnen ernstige gevolgen van de hepatitis B infectie voorkomen worden. Beide vormen van hepatitis kunnen behandeld worden met virusremmers om de schade in de lever te beperken.

Toon meer

Klachten / symptomen hepatitis

De klachten van hepatitis hangen af van welke vorm u heeft. Er zijn verschillende klachten:

 • moeheid
 • geen zin in eten
 • pijn in spieren en gewrichten
 • koorts, een grieperig gevoel
 • donker gekleurde urine
 • vage buikpijn
 • misselijkheid
 • jeuk
 • diarree
 • pijn in de bovenbuik
 • geelzucht (heel zeldzaam)
 • coma (heel zeldzaam).

Waarom naar CWZ met hepatitis?

Sinds enkele jaren zijn in Nederland diverse hepatitis behandelcentra gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis.

CWZ is zo een gecertificeerd hepatitis-behandelcentrum. Er zijn wekelijks spreekuren voor patiënten met chronische hepatitis B en C. Naast medische controle en advies hebben we veel aandacht voor praktische en sociaal-emotionele problemen waar patiënten met deze chronische leveraandoening mee te maken kunnen krijgen.

Binnen ons behandelcentrum hebben wij de bestaande expertise gebundeld tot een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de zorg rond hepatitispatiënten bestaande uit internist-infectiologen, MDL-artsen, pathologen, arts-microbiologen, moleculair bioloog, verpleegkundig specialist, en polikliniekassistenten. Er is nauwe samenwerking met de verslavingsartsen van de Iriszorg en met de GGD Nijmegen.

Folder