Brilafwijkingen

Een brilafwijking is een afwijkende vorm van het oog waardoor het beeld dat het oog binnenkomt niet precies op het netvlies valt. 

Hierdoor ontstaat een onscherp beeld. Dit beeld kunt u met een bril of met lenzen corrigeren. Er bestaan een aantal brilafwijkingen:

Bijziendheid

Bij bijziendheid is het oog te lang of de breking van het hoornvlies en/of lens te sterk, waardoor het beeld voor het netvlies valt. Bijzienden zien in de verte slechter dan dichtbij.

Verziendheid

Bij verziendheid is het oog te kort of de breking van het hoornvlies en/of lens te zwak waardoor het beeld achter het netvlies valt. Verzienden zien dichtbij slechter dan op afstand.

Astigmatisme

Bij astigmatisme is het hoornvlies niet rond, maar ovaal. Hierdoor vallen de lichtstralen allemaal op een andere manier op het netvlies. Er ontstaat dan een onscherp beeld.

Anisometropie

Bij anisometropie hebben uw ogen allebei een andere sterkte. Bij deze afwijking heb je, als kind, een grote kans op het ontwikkelen van een lui oog, omdat de hersenen twee verschillende beelden ontvangen.

Waarom naar CWZ met brilafwijkingen?

Vaak kan een brilafwijking opgelost worden met een bril of lenzen. Hiervoor kunt u naar de opticien. Soms kan er ook een loperatie plaatsvinden om de brilafwijking op te lossen. Hiervoor kunt u in CWZ terecht. Voor een laserbehandeling verwijzen wij u door.

Kinderen met een brilafwijking kunnen terecht bij de orthoptist.