Accommodatiespasme

Bij accommodatiespamse blijven de spieren die zorgen voor het scherpstellen van de ogen dit steeds doen.

Deze spieren kunnen zich niet ontspannen als u op afstand kijkt. In de meeste gevallen zijn beide ogen aangedaan. Het verschijnsel komt het meest voor bij jongvolwassenen en vooral jonge vrouwen.

Oorzaken van accommodatiespasme

 • niet- of niet voldoende gecorrigeerde verziendheid (plussterkte)
 • teveel gecorrigeerde bijziendheid (minsterkte)
 • divergent scheelzien (oog wijkt naar buiten), waarbij geprobeerd wordt de ogen recht te houden door middel van accommodatie
 • medicijnen
 • oogontstekingen
 • morfine
 • alcohol
 • psychologische problemen.
Toon meer

Klachten / symptomen accommodatiespasme

 • doordat de accommodatiespieren constant aangespannen zijn, ontstaat er pseudobijziendheid. De patiënt heeft klachten over onscherp zien in de verte.
 • hoofdpijn en oogpijn
 • dubbelzien op afstand
 • macropsie (dingen groter zien dan ze werkelijk zijn)
 • duizeligheid en misselijkheid.