Melden prikincident

Het is van belang dat iedere prikincident wordt gemeld.

Het is van belang dat iedere prikincident wordt gemeld, ook indien de betrokkenen gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Hiermee is het mogelijk de betrokkenen tegen een infectie te beschermen of een eventueel opgetreden infectie in een vroeg stadium te onderkennen. Ook levert het een bijdrage aan het opsporen van oorzaken van accidenten, zodat verbeteracties in gang gezet kunnen worden.

Melden incident buiten kantooruren

Voor een incident buiten kantooruren dient u contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog via de 24-uurspost, of via telefoonnummer 024 365 20 55.

Melden incident tijdens kantooruren

Vindt er een incident binnen kantoortijden plaats neem dan direct contact op met het meldpunt prikaccident van het CWZ: 024 365 20 55.

De volgende gegevens zijn van belang

  • Naam, geboortedatum, functie (bij verwonde medewerker), patiëntnummer (bij verwonde patiënt), en afdeling van de verwonde
  • Plaats, datum en tijdstip van het accident
  • Aard van het letsel (prik-, snij-, spat-, bijtletsel)
  • Prik/snij instrument, spatlocatie en/of bijtlocatie
  • Vaccinatiestatus van de verwonde m.b.t. hepatitis B en of de vaccinatie tot een adequeate anti-Hbs-respons heeft geleid (titer anti-Hbs ooit >10 IE/l)
  • Telefoonnummer waaronder de betrokken medewerker te bereiken is
  • Naam, geboortedatum, patiëntnummer (indien patiënt de bron is), functie (indien medewerker de bron is), en afdeling van de bron van het letsel, indien bekend.

De betrokkenen dienen op locatie te blijven en bereikbaar te zijn totdat de risico-inschatting teruggekoppeld is aan de betrokken medewerker. Dit is in het belang voor een eventueel vervolg omdat er mogelijk bloed dient te worden getest en er met medicatie uiterlijk binnen vier uur na het accident moet worden gestart.