Muziek aan Bed

Het cello-optreden Muziek aan Bed is een van de goede doelen van Vrienden van CWZ.

De kracht van muziek

Het is geen geheim dat muziek je beter kan laten voelen. Daarom brengt Bedside Buskers live-muziek naar de mensen die het goed kunnen gebruiken: de patiënten in het ziekenhuis. Door de optredens van professionele muzikanten kunnen patiënten het ziek zijn even vergeten. En niet alleen voor patiënten, maar ook voor bezoekers en medewerkers is het een fijne afleiding. 

Bedside Buskers is gebaseerd op een geslaagd concept uit Amerika. Bedside staat voor: aan het bed en bij Buskers wordt vaak gedacht aan: straatmuzikanten.  

Ziekenhuiskamerconcerten

In juni 2019 heeft het eerste muziekoptreden van Bedside Buskers plaatsgevonden in CWZ. Sindsdien is er geld opgehaald, onder andere met de Vierdaagse, zodat er tot en met 2020 iedere maand een ziekenhuisconcert gegeven kan worden op een verpleegafdeling. De muzikanten komen uit Nijmegen en omstreken.

Helpt u mee?

Stichting Vrienden van CWZ zamelt geld in om optredens van Bedside Buskers te kunnen realiseren. Kikks regelt de muzikanten vrijwillig en de muzikanten treden ook vrijwillig op. Als dank hiervoor geeft Vrienden van CWZ ze graag een klein geschenk.  Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren? Lees hoe u dit mooie doel kunt steunen.