Ik wil doneren

U kunt Vrienden van CWZ steunen als particulier of als organisatie. Kies de optie die het beste bij u past.

Als Vriend van CWZ helpt u mee om voorzieningen te realiseren die het verblijf voor patiënten en hun naasten zo prettig en draaglijk mogelijk maken. Het gaat om zaken die niet uit het ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Denk aan de inrichting van de Binnenhof, een muziekoptreden of cadeautjes voor kinderen. De doelen van de Vrienden zijn in een aparte stichting ondergebracht. Die garandeert dat uw bijdrage naar deze doelen gaat.

Zo kunt u ons steunen:

Wilt u als organisatie de stichting steunen?
Word bedrijfsvriend! Of kies voor een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse gift. Uiteraard kunt u ook zelf een actie starten om geld in te zamelen voor de stichting.

Fiscale aftrekbaarheid

De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van CWZ aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking.

Meer informatie vindt u op www.anbi.nl. Het fiscaal nummer van onze stichting is 814361468.

Een goed doel in uw testament

U kunt ons ook in de toekomst helpen door geld na te laten aan de Vrienden van CWZ. Ons werk zal immers altijd nodig blijven. Elk bedrag is welkom. Zoekt u een specifieke bestemming voor de toekomst? We gaan hierover graag met u in gesprek.

U betaalt geen erfbelasting
Het mooie is dat u geen erfbelasting hoeft te betalen over het geld dat u nalaat aan een goed doel met een ANBI-status. Uw nalatenschap komt dus helemaal ten goede aan de Vrienden van CWZ. En daarmee aan het welzijn van de CWZ-patiënt en zijn naasten.

U kunt uw nalatenschap op 2 manieren regelen:

  • Bij een legaat staat in uw testament precies welk bedrag u de Vrienden van CWZ nalaat. 
  • Bij een erfstelling neemt u de Vrienden van CWZ in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt ook welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is. Dit legt u vast in een notariële acte.

Meer informatie kunt u krijgen bij uw notaris
Als u geen notaris heeft, kunnen wij u in contact brengen met onze huisnotaris. Neem hiervoor contact met ons op: vrienden@verwijder-dit.cwz.nl.

Privacy statement