Gehoortest

Bij een gehoortest wordt onderzocht hoe goed u kunt horen.

Hoe verloopt een gehoortest?

Soms onderzoekt de kno-arts uw oren eerst met een eenvoudig gehooronderzoek met een stemvork. Daarna volgt een wat uitgebreider gehooronderzoek in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte:

  • U krijgt via een koptelefoon geluiden van verschillende sterkten en toonhoogten te horen. Hierbij moet u aangeven welke geluiden u wel hoort. De onderzoeker test elk oor apart en houdt bij welke tonen u wel of niet hoort.
  • Voor een spraaktest krijgt u ook via een koptelefoon een aantal woorden te horen. U moet deze nazeggen. Deze test maakt vooral duidelijk of u voordeel zal hebben van een hoortoestel.
  • Bij een vermoeden van een afwijking aan het middenoor, wordt de werking hiervan onderzocht. Dat gebeurt door de luchtdruk in het oor te veranderen. Als het trommelvlies goed werkt, dan beweegt het wanneer de luchtdruk in het oor verandert. Is dat niet zo, dan zit er misschien vocht in het middenoor.

 

Waar vindt een gehoortest plaats?

Een gehoortest vindt plaats op de polikliniek kno.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening loopoor.