'Worried sign' helpt ouders opgenomen kinderen bij uiten van niet-pluis-gevoel

28 juli 2022
Wetenschappelijk onderzoek kinderverpleegkundigen naar worried signs | CWZ Nijmegen

Zorgen van ouders blijken een goede voorspeller van achteruitgang bij kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit maakt dat ouders een belangrijke stem moeten hebben in het afgeven van een zogenaamd ‘worried sign’, ofwel niet-pluis-gevoel. In CWZ was er behoefte om op een eenduidige en objectieve manier om te gaan met deze zorgen. Hiervoor werd het worried sign scoreformulier ontwikkeld en geïmplementeerd op de kinderafdeling

Aan de slag

In 2020 dienden kinderverpleegkundigen Esmée van Beek en Jikke Stevens een subsidieaanvraag voor het CWZ Wetenschapsfonds voor verpleegkundig en paramedisch onderzoek in. ‘We waren blij om te horen dat we de subsidie ter waarde van 5.000 euro toegekend kregen’, aldus de twee kinderverpleegkundigen. Daarmee gingen Jikke en Esmee aan de slag met het dossieronderzoek en hielden zij enquêtes onder zorgprofessionals, ouders en kinderen over het worried sign-protocol en scoreformulier. Esmée en Jikke evalueerden het scoreformulier door een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden en concludeerden dat het worried sign een belangrijke bijdrage levert aan de zorg voor kinderen. 

Belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen

De conclusie uit het onderzoek van Jikke en Esmee is dat het worried sign een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg voor kinderen doordat het signaleren van zorgen en het voorspellen van klinische verslechtering gemakkelijk wordt. Hierdoor kunnen interventies eerder worden ingezet. Daarnaast wordt het worried sign door zorgprofessionals, ouders en kinderen op de kinderafdeling in CWZ als zeer positief ervaren. Ouders en kinderen voelen zich beter gehoord, uiten gemakkelijker hun zorgen en zijn meer tevreden. Jikke en Esmee: ‘Gezien deze bevindingen moedigen wij het gebruik van een protocol voor worried signs ook aan op de kinderafdelingen van andere ziekenhuizen. We denken dat het worried sign-scoreformulier naast de kindzorg ook toepasbaar is binnen de volwassenzorg. Zorgen kunnen binnen elk specialisme aanwezig zijn, zowel bij de patiënt, de familie als de zorgprofessionals.’

Blijven verbeteren 

De twee kinderverpleegkundigen zitten in een goede flow samen en blijven met elkaar samenwerken. Op dit moment zijn Jikke en Esmee bezig om het worried sign verder te verbeteren. Zo hebben ze het team handvatten gegeven om zorgen nog beter te kunnen uitvragen met het scoreformulier en bekijken ze hoe het worried sign op de neonatologie afdeling geïmplementeerd kan worden. 

Notes for Nursing

Meer informatie over de uitvoering en uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in het wetenschappelijk tijdschrift van de verpleegkundige staf van CWZ, ‘Notes for Nursing’
Tijdens de Wetenschapsavond op 31 maart 2022 werd hun werk ook nog eens beloond met de CWZ Wetenschapsprijs. Een onderscheiding die ieder jaar wordt uitgereikt aan wetenschappelijk onderzoek dat grote impact heeft op de zorg die we patiënten bieden in CWZ.