Ambities Santeon

CWZ is één van de 7 Santeon ziekenhuizen. Santeon zet zich in voor samen waardegedreven zorg. Lees verder over de vijf ambities van Santeon voor patiënten.

Santeon ziekenhuis

CWZ is één van de zeven Santeon-ziekenhuizen. De Santeon ziekenhuizen werken met elkaar aan continue verbetering van de zorgkwaliteit en verkennen de mogelijkheden om waardegedreven keuzes mogelijk te maken.

Santeon ambities: samen voor waardegedreven zorg

  1. Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten actief bij de behandeling en keuzes.
  2. Santeon professionals werken intensief samen; ontwikkelen zichzelf en verbeteren daarmee de zorg.
  3. Santeon ziekenhuizen bundelen krachten voor innovatie en onderzoek.
  4. Santeon ziekenhuizen maken kwaliteit van zorg inzichtelijk voor patiënten.
  5. Santeon ziekenhuizen dragen bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Nederland.

1. Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten actief bij de behandeling en keuzes

Patiënten nemen elke dag beslissingen die van invloed zijn op hun gezondheid en herstel. Daarom is het vanzelfsprekend dat we samen keuzes maken als het om hun behandeling gaat.

De Santeon ziekenhuizen beschikken over de behandelresultaten van veel patiënten. Dit laat zien welke keuzes patiënten met een vergelijkbare aandoening hebben gemaakt en wat de resultaten van hun behandeling waren. We kunnen onze patiënten hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in zijn/haar persoonlijke situatie (rekening houdend met zijn leeftijd, medische geschiedenis, individuele overwegingen etcetera). Zo kunnen patiënten meebeslissen in het eigen behandeltraject. ‘Welke behandeling sluit best aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken, etcetera?

Bij nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat de stem van patiënten en eventueel hun familie wordt gehoord. Patiëntparticipatie is een voorwaarde voor waardevolle zorg. We betrekken patiënten via patiëntpanels, expertteams en samenwerking met patiëntenorganisaties. 

2. Santeon professionals werken intensief samen; ontwikkelen zichzelf en verbeteren daarmee de zorg

Santeon professionals werken intensief samen. Binnen hun eigen ziekenhuis, tussen de zeven ziekenhuizen, met huisartsen, academische ziekenhuizen, universiteiten, etc. Onze professionals zijn transparant over hun werk, staan open voor feedback, delen kennis en informatie en gaan voor vernieuwing. Zij kijken bij elkaar in de keuken om te zien hoe ze de zorg verder kunnen verbeteren. Onze professionals zijn zeer gemotiveerd om het beste voor de patiënt te doen. Binnen Santeon ontwikkelen we gezamenlijk opleidingsprogramma’s rondom waarde gedreven zorg, coaching, samenwerken en communicatie. Vaardigheden die onmisbaar zijn bij het leveren van zorg. 

3. Santeon ziekenhuizen bundelen krachten voor onderzoek en innovatie

De Santeon ziekenhuizen bieden samen een groot deel van de ziekenhuiszorg in Nederland. Met elkaar doen we, direct in de praktijk toepasbaar, wetenschappelijk onderzoek naar hoe de zorg nog beter kan. We gebruiken hiervoor gegevens van verschillende ziekenhuizen zoals uitkomsten van behandelingen en gebruik van medicatie. Deze gegevens verzamelen we in databases (bijv. Santeon Farmadatabase) en vergelijken we met elkaar. Er wordt een centraal register opgezet voor bewezen onderzoek en behandelingen en uiteraard delen we onze resultaten met anderen. Zo zorgen we ervoor dat we zorg bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 

4. Santeon ziekenhuizen maken kwaliteit van zorg inzichtelijk voor patiënten

Patiënten willen weten wat de kwaliteit is van de zorg in een ziekenhuis. De Santeon ziekenhuizen vergelijken onderling resultaten van behandelingen. De inzichten die de Santeon ziekenhuizen hiermee opdoen, vormen de basis voor het continu verbeteren van de zorg. Verbeteringen die waarde toevoegen voor onze patiënten. Deze informatie stellen we beschikbaar aan patiënten zodat zij inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg. 

5. Santeon ziekenhuizen dragen bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg

We staan binnen Santeon stil bij ‘zinnige zorg’. Niet iedere complexe behandeling is altijd de beste behandeling. We vergelijken behandelprocessen met elkaar om te kijken welke processen efficiënter ingericht kunnen worden. Dit doen we niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook met de partners in de keten, waardoor bijvoorbeeld patiënten eerder naar huis kunnen, minder lang hoeven te wachten of de controle thuis kunnen doen. Zinnige zorg is een onderwerp met maatschappelijke impact, en daardoor van belang om breder te bespreken en te delen binnen Nederland.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, bundelen we onze krachten bij de inkoop van (dure) medicijnen en hulpmiddelen. Dit bespaart kosten. We baseren onze inkoop op de effectiviteit van het geneesmiddel of het hulpmiddel met behoud van de kwaliteit voor patiënten.

Santeon ziekenhuizen willen de registratielast voor artsen en verpleegkundigen terugdringen tot alleen die informatie die noodzakelijk is voor het leveren en verbeteren van de zorg. Maar ook voor het inzicht in de kwaliteit en voor de verantwoording aan de samenleving. Hiermee besparen we (kostbare) tijd, die we gebruiken voor patiëntenzorg en innovatie.