Jaarrekening, jaarverslag en jaarimpressie

Vind hier de jaarrekening, jaarverslag en impressie van CWZ.

CWZ impressie

Goede patiëntenzorg: daar gaat het bij ons om. Meebewegen met de uitdagingen van de tijd gaat ons goed af, al meer dan 170 jaar. Op de pagina CWZ impressie geven we een korte impressie van ons mooie ziekenhuis.

Jaarverslag & jaarrekening

In de jaarrekening van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, inclusief staat van baten en lasten.

Archief jaarrekeningen

Corporate governance

CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Dit betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain). De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.