Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Praktische handvatten bij vermoeden ouderenmishandeling

01 juni 2018

Het project signalering ouderenmishandeling was genomineerd voor Anna Reynvaan praktijkprijs 2018.

Ontwikkeling van de e-learning met forensische en geriatrische expertise | CWZ Nijmegen

Wat doe je als zorgverlener bij een knagend niet-pluis gevoel? Als je vermoedt dat er wel eens sprake kan zijn van ouderenmishandeling. Dan kun je als zorgverlener in de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp wel praktische handvatten gebruiken. CWZ ontwikkelde die samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen, beroepsvereniging voor de acute zorg NVSHV en acute zorgregio Oost AZO. De HAN (associate) lectoren Sivera Berben, Lilian Vloet en Marian Adriaansen waren voor dit project genomineerd voor de Anna Reynvaan praktijkprijs 2018.

Vermoeden bespreken en melden

De handvatten bestaan uit een eenvoudige signaleringsvraag, protocol en e-learning. Die helpen de verpleegkundigen en artsen om een vermoeden van ouderenmishandeling te bespreken en vaker te melden. Ook de samenwerking in de acute zorgketen bij huiselijk geweld verbetert hierdoor. De pilot van het project werd uitgevoerd in bij de ambulancedienst RAV Veiligheidsregio GelderlandZuid en de spoedeisende hulp van CWZ.

 

Hele land

Wilma Poelstra, Marieke Verhoeven (verpleegkundig consulenten geriatrie) en Anita Scholten (coördinator ziekenhuisbrede werkgroep huiselijk geweld) werkten samen met andere experts uit het hele land aan de ontwikkeling van het signaleringsinstrument, protocol en e-learning. De werkgroep ouderenmishandeling van de spoedeisende hulp (Suzanne Claassens en Mireille van Beijnum) speelde een belangrijke rol in de test van het signaleringsinstrument. Alle SEH-verpleegkundigen volgden de e-learning. Het project werd geïnitieerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met AZO en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen.

 

Geen prijs

Helaas grepen de HAN-lectoren van dit project donderdag 31 mei naast de prijs. Die ging naar Rianne van Boekel van Radboudumc voor haar project 'oorzaken van complicaties en pijn na een operatie'.