Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Online toegang tot medisch dossier van je kind

14 maart 2019

Als ouder wil je goed betrokken zijn en meebeslissen over de zorg voor je kind in het ziekenhuis.

Als ouder wil je goed betrokken zijn en meebeslissen over de zorg voor je kind in het ziekenhuis. Je bent benieuwd naar uitslagen en het behandelverslag van de arts. En je wilt graag weten hoe je kind het maakt tijdens een opname. Die informatie is nu met één druk op de knop binnen handbereik. Dankzij patiëntportaal MijnCWZ.

 

Meekijken

Ouders kunnen vanaf half maart een machtiging aanvragen voor toegang tot MijnCWZ van hun kind. Wettelijk gezien hebben ze daar ook recht op. Er is veel behoefte aan, merkten de artsen en verpleegkundigen van de kinder- en couveuseafdeling. Verpleegkundige op de kinderafdeling Marly Spruit: ‘Als je kind naar het ziekenhuis moet, wil je weten hoe het met hem of haar gaat, zeker tijdens een opname. We vinden het heel belangrijk dat ouders goed op te hoogte zijn. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor deze toegang tot het kinddossier.’

Ook verpleegkundig dossier

Het kinddossier in MijnCWZ bevat uitslagen, afspraakoverzichten, medicijnoverzichten en behandelverslagen. Marly: ‘Dat ook het verpleegkundig dossier is opgenomen, was voor ons een voorwaarde. Ouders die niet bij hun kind blijven slapen, op de couveuseafdeling bijvoorbeeld, vinden het heel waardevol als ze bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg thuis kunnen lezen hoe de nacht van hun kind is verlopen en of het goed gegeten en gedronken heeft. Ook kunnen ze gespreksverslagen nog eens rustig nalezen.’

Bij alle specialismen

Niet alleen bij kindergeneeskunde, maar bij álle specialismen wordt MijnCWZ toegankelijk voor ouders en kinderen. Per leeftijdsgroep is dat anders geregeld. Tot 12 jaar krijgen de ouders toegang via een machtiging. Kinderen van 12 tot 16 jaar krijgen zelf toegang met hun eigen DigiD, hun ouders alleen na toestemming van het kind. Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang. Deze leeftijdsgrens is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Hoe aanvragen?

Een machtiging aanvragen kan bij de polikliniek, kinderafdeling, couveuseafdeling en afdeling verloskunde als het kind onverwacht wordt opgenomen. Het kan alleen persoonlijk, op vertoon van het identiteitsbewijs van zowel ouder als kind. Er moet sprake zijn van ouderlijk gezag. De ouder - en vanaf 12 jaar ook het kind - ondertekent hiervoor een machtigingsformulier. Meer informatie is te vinden op www.mijncwz.nl/kind.

CWZ-ambitie betrokken patiënt

De toegang tot het kinddossier voor ouders is een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.