Zorg dichter bij huis, bijvoorbeeld in wijkkliniek CWZ Druten

02 november 2022

Een belangrijk doel van veel zorginnovaties is om de zorg te geven op de plek die het best past. Steeds vaker is dat niet in het ziekenhuis, maar thuis of op een tijdelijke zorglocatie zoals het Herstelcentrum.

Wijkklinieken | CWZ Nijmegen

visie

Een belangrijk doel van veel zorginnovaties is om de zorg te geven op de plek die het best past. Steeds vaker is dat niet in het ziekenhuis, maar thuis of op een tijdelijke zorglocatie zoals het Herstelcentrum. In CWZ-wijkkliniek Druten loopt de voorbereiding voor een tussenvorm: patiënten gaan hier vormen van infuustherapie krijgen, zoals immunotherapie bij longkanker onder de naam Zorg dichter bij huis. 

‘Wijkkliniek Druten heeft vrijwel alle voorzieningen die hiervoor nodig zijn’, zei longarts Yvonne Berk in een eerder artikel hierover. ‘De omgeving is huiselijker dan het CWZ-hoofdgebouw in Nijmegen én uit onderzoek bleek dat een substantiële groep patiënten hiervoor open stond.’ 

Verbouwing wijkkliniek

Inmiddels is duidelijk dat er veel komt kijken bij het verplaatsen van zorg naar een locatie dichter bij huis. ‘Wijkkliniek Druten heeft een mooie dialyseruimte die geschikt is om immunotherapie te geven als er niet wordt gedialyseerd’, zegt projectleider Jolanda van der Krabben. ‘Maar er was er nog wel een verbouwing nodig: een extra patiëntentoilet en aanpassingen aan de  medicatievoorbereidingsruimte, zodat deze voldoet aan alle wettelijke eisen om infuusmedicatie voor te bereiden. Deze ruimte is nu zo goed als gereed.’

Logistiek

Het organiseren van een complexe behandeling zoals infuustherapie vraagt ook om logistieke aanpassingen’, aldus Jolanda van der Krabben. ‘In Druten kunnen verpleegkundigen de medicatie straks gereed maken voor de toediening, maar sommige voorbereidingen worden door de CWZ-apotheek in Nijmegen gedaan. Na bereiding is deze dure medicatie nog maar beperkt houdbaar. Dat vraagt om een goede planning. Vanwege de reistijd naar Druten is ook de personeelsplanning en roostering anders dan in het hoofdgebouw in Nijmegen waar diensten al op elkaar zijn afgestemd. Op dit moment zijn we in gesprek met zorgaanbieders in de eerste lijn om deze behandeling in de toekomst gezamenlijk aan te bieden.’

Patiëntenplanning

Ook de patiëntenplanning vraagt nog wat voorbereidingen. Artsen en apothekers bespreken momenteel welke behandelingen in de wijkkliniek in Druten precies kunnen worden aangeboden.  ‘Onze artsen bepalen welke patiënten behandeld kunnen worden in de wijkkliniek’, zegt Jolanda van der Krabben. ‘Alle patiënten die de behandeling in de wijkkliniek gaan krijgen, ontvangen de eerste twee behandelingen sowieso in Nijmegen. Zo weten we zeker dat deze probleemloos verlopen’.

Ook patiënten worden betrokken bij het verplaatsen van hun zorg naar de wijkkliniek in Druten. ‘Uit onderzoek onder patiënten in de voorbereidingsfase weten we dat er best wat mensen zijn die de voordelen zien van behandeling dichter bij huis’, zegt Van der Krabben. Uitgangspunt is om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met het toedienen van de medicatie in de wijkkliniek.

Meer over de visie van CWZ op de wijkklinieken