Zorg dichtbij in CWZ wijkkliniek Druten

23 december 2021

Mensen met longkanker krijgen immunotherapie via het infuus in een huiselijke setting mét alle nodige ziekenhuisfaciliteiten.

Infuusbehandeling | CWZ Nijmegen

Dankzij allerlei transmurale samenwerking, krijgen mensen steeds vaker zorg thuis. Maar dat is niet altijd de beste oplossing. In CWZ Druten start binnenkort een pilot met een tussenvorm: zorg dichter bij huis. In deze pilot krijgen mensen met longkanker immunotherapie via het infuus in een huiselijke setting mét alle nodige ziekenhuisfaciliteiten bij de hand. Op dit moment krijgen deze patiënten immunotherapie via het infuus in het ziekenhuis. Deze relatief nieuwe behandelmethode helpt het immuunsysteem om kankercellen te bestrijden.

Het idee

‘De vraag naar immunotherapie zal blijven stijgen’, zegt longarts Yvonne Berk. ‘De indicaties zijn flink uitgebreid en het eind is nog niet in zicht. Daarom zijn we gaan kijken of we deze behandeling anders kunnen organiseren, bij voorkeur buiten het ziekenhuis. We denken dat mensen behandeling in een huiselijker omgeving waarderen. Het spaart ze een bezoek aan een druk ziekenhuis met parkeerkosten. Bovendien ontlast het de afdeling dagbehandeling waar het aantal behandelingen snel toeneemt.’

De eerste hobbel: kosten voor thuisbehandeling zijn te hoog

Het eerste idee was om de behandeling bij mensen thuis te geven. ‘We hebben gesproken met verschillende partijen die deze behandeling thuis kunnen geven en ook met andere ziekenhuizen die dit al doen. Maar we liepen vast op de financiering. Zorgverzekeraars wilden de benodigde één-op-één thuisinzet van oncologisch geschoolde verpleegkundigen niet vergoeden omdat deze niet kostendekkend kon zijn. Een ander struikelblok was dat er voor deze intensieve inzet op dit moment te weinig verpleegkundigen beschikbaar zijn.’ Thuisbehandeling bleek daardoor niet haalbaar.

De tweede hobbel: voor de meeste patiënten heeft thuisbehandeling niet de voorkeur

Er was nog een reden om op zoek te gaan naar een andere oplossing. ‘Aan de patiënten die deze behandeling nu in CWZ krijgen, is gevraagd hoe zij ertegen aankijken om deze behandeling thuis te krijgen of op een locatie dicht bij huis. We hebben 900 patiënten aangeschreven waaronder ook 141 longpatiënten. Een deel daarvan krijgt nu immunotherapie op de dagbehandeling’, vertelt oncologieverpleegkundige Hilda Houwer. ‘Het idee van thuisbehandeling sloeg niet aan bij deze groep: slechts minder dan een kwart gaf de voorkeur aan behandeling bij hen thuis.’

Het alternatief: een locatie dichter bij huis

Thuistoediening bleek financieel niet haalbaar en had ook niet de voorkeur bij patiënten. Kon het dan op een andere manier georganiseerd worden? ‘Vanuit deze situatie zijn we op ‘dichter bij huis’ gekomen’, vervolgt Yvonne Berk. ‘Want we hebben twee wijkklinieken waar alle voorzieningen zijn en waar ook ruimte is. Zouden we het niet daar kunnen gaan doen? Die gedachte was de aanleiding om een pilot te starten in CWZ Druten. Daar is een mooie dialyseruimte die we in de middaguren kunnen gebruiken. Patiënten hebben dan de medische kennis van het ziekenhuis dichtbij, maar het heeft een veel huiselijkere sfeer.’ 

Ook in deze keuze was de mening van de patiënten belangrijk. ‘De meeste patiënten geven de voorkeur aan de behandeling in het ziekenhuis, de situatie die ze nu kennen. Maar bijna ruim een vijfde van de ondervraagden vindt een locatie dichter bij huis ook een goede optie. Omdat dit nu nog niet gebeurt en patiënten dit nog niet hebben kunnen ervaren, vonden we dit aantal voldoende om het te gaan testen in de pilot.’

De doorbraak

Het idee was er, maar nog niet de ervaring hoe je zoiets daadwerkelijk aanpakt. ‘Toen ik Monique Royen had gevonden en zij hier energie in stak, ging het project echt lopen’, vertelt Yvonne Berk. ‘Er kwam een werkgroep met alle stakeholders die vaak bij elkaar kwam, zodat iedereen zijn huiswerk moet doen en de vaart erin blijft.’

Waar staan we nu?

Om de pilot te starten, is de werkgroep nu bezig met de praktische zaken: zorgen dat er oncologieverpleegkundigen zijn, patiënten uit de regio Druten selecteren die aan de pilot mee willen doen. Ook moeten er nog kleine aanpassingen aan de ruimte worden gedaan en gaan we nog afspraken maken over de logistiek rond de bereiding van de medicatie.

Slaagt de pilot, dan is een volgende stap om te verkennen of verpleegkundigen van de thuiszorg de medicatie kunnen toedienen op locatie. Daarom is ZZG zorggroep nu al aangehaakt. Ook Longkankernet heeft thuistoediening op innovatieagenda. Daarmee is ook het Radboudumc aangesloten. Bij goede resultaten kan deze werkwijze ook naar andere ziekenhuizen worden uitgerold.